Vilniaus Neris prieš 15000 metų

Vilniaus Neris prieš 15000 metų

Neris – kaip Amazonė. Prieš 15 000 metų Neris skalavo Trijų Kryžių kalno šiaurinę papėdę, o kitas krantas buvo tik už 2 km, kur dabar stovi Šiaurės miestelis. Kaip vienas klasikų rašė „Kas jūsų grožei senobinei tiki?“.

Pagal S. Sarcevičiaus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje esančiame Dainų slėnyje (A1961K) vykdytų archeologinių žvalgomųjų (geologinių, geofizinių) tyrimų ataskaitą, 2009 (p. 60). Geologinis tyrimus atliko A. Pečkaitis.

„Išversta“ į lietuvių kalbą iš mokslinio ataskaitos teksto:

„Poledynmečiu vykę geologiniai procesai, t.y., Neries upės graužimasis į šonus ir gylyn, formavo Dainų slėnį. Gręžinio 2 plote aptikta Neries upės senojo slėnio V viršsalpinės terasės (aIIIbl5) segmentas su cokoliniu horizontu. Tai žvyras, kurio padas yra ant išgraužto vidurinio ledynmečio Medininkų svitos moreninio priemolio. Terasės aliuvis slūgso 0,6-1,73 m gylyje. Nedidelis storis liudija čia buvus Neries upės vagos dugno dešinįjį kraštą. Upės vandenys graužė Plikojo kalno šiaurinį šlaitą maždaug prieš 15000 metų“.