Stalo kalnas

Stalo kalnas

Istorikai kelia hipotezes, jog Stalo kalnas įėjo į Kreivosios pilies teritoriją. Kreivoji pilis ir jos papiliai tyrinėti fragmentiškai. 1955 m. lyginant jo viršūnę, paaiškėjo, kad pakraščiuose būta plūkto molio pylimų. Pietiniame kalvos pakraštyje pastebėta degėsių, apdegusio molio gabalų. Tai leidžia spėti, jog čia kadaise buvo gyventa.
 
1975, 1995 metais, vykdant žvalgomuosius archeologinius tyrimus, šio kalno paviršiuje buvo rastas iki 2 m storio kultūrinis sluoksnis bei smulki keramika, datuojama XIV a.