Apie Vilniaus kalvas ir slėnius su MANO GURU

Atgal

Apie Vilniaus kalvas ir slėnius su MANO GURU

2022-05-17

Su projekto „Įveik save su Mano guru", kurį finansuoja Europos socialinis fondas, dalyviais susitinkame jau kelintą kartą. Šį sykį kalbėjomės apie Vilniaus pilių kalvas ir slėnius. Lietuva pagristai vadinama piliakalnių kraštu. Apie piliakalnius sukurta daug padavimų, sakmių ir legendų - vienus supylė milžinai, jiems iškračius pelenus iš pypkės ar smėlį iš klumpės; kai kur darbavosi senosios mitologijos personažas velnias, užpildamas nepatikusią jam bažnyčią; pylė ir negailestingo pono ar svetimšalių kareivių verčiami baudžiauninkai. Pats žodžis „piliakalnis“ reiškia ne tiek kalno supylimą, kiek piliavietę – pilies kalną. Esame įpratę Vilniaus širdyje išsidėsčiusius piliakalnius vadinti kalnais. O juk čia piliakalnių yra net keletas. Apie Vilniaus „stogus“ šiandien su projekto dalyviais „Įveik save su Mano guru".