Kreipimasis į visuomenę

Atgal

Kreipimasis į visuomenę

2018-04-06

   Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos rytinės dalies želdiniuose po žiemos matoma nemažai vėjovartų, nugriuvusių sausuolių. Ypač daug jų susikaupė Didžiojoje griovoje tuo ne tik gadindami bendrą vaizdą, bet ir keldami pavojų praeiviams bei sukeldami ir didindami eroduojančius griovos šlaitų židinius. Balandžio 4-ąją baigėme išvirtusių medžių kamienų smulkinimą, kad talkininkų pagalba galėtume sukrauti į rietuves ir išvežti.
   Balandžio 6-osios ryte Didžiojoje griovoje aptikome vandalų veiksmų pasekmes: medžių kamienų kaladės sutemptos į skersines griovos užtvaras, viena jau apkrauta lapais ir žemėmis. Šitaip stabdomas natūralus šaltinėlių tekėjimas griovos dugnu, aukščiau „užtvankų“ kaupiasi vandens kiekis, tuo kliudydamas filtruotis drėgmei nuo šlaitų apačios. Žinotina, kad ši griova yra ypatingas gamtos darinys. Tai išskirtinės reikšmės geomorfologinis objektas Vilniaus eroziniame kalvyne (pietvakarinėje Sapieginės kalvyno dalyje), suformuotas priešpaskutinio-paskutiniojo apledėjimo metu ir poledynmetyje. Jame yra net keli šaltiniai, kurie nėra labai intensyvūs, vasarą beveik išdžiūstantys, bet dabar yra „gyvi“. Todėl tokie nesąmoningi (o gal sąmoningi) veiksmai, kurių padarinius užfiksavome, yra kenkėjiški. Jie negrįžtamai transformuoja čia susiformavusią ekosistemą.
   Neteisėta veikla jau antri metai pastebima ir Altanos kalno pietiniame šlaite. Čia laipsniškai iš savavališkai pripjautos ir pritemptos medienos bei nuo šlaito barbariškai nukasamo grunto formuojamas takas. Tai sudaro prielaidą šlaitų deformacijoms.
   Labai prašome visų, kas lankosi Kalnų parke, nelikti abejingais, stabdyti neteisėtus ir neteisingus veiksmus.
 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija