Vandens paukščių gyvenimas Vilnioje

Atgal

Vandens paukščių gyvenimas Vilnioje

2018-02-02

                      Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, bendradarbiaudama su Lietuvos ornitologų draugija, kaip ir kasmet, įsitraukia į žiemojančių paukščių globą. Nors ši žiema sparnuočiams ganėtinai švelni, jie nėra palikti likimo valiai, jais rūpinamasi nuolat. Pilių parke stovinti lesykla lesalu papildoma kasdien. Be to, rezervato teritorija pratekanti Vilnia yra pastovi žiemojančių vandens paukščių traukos vieta. Ši aplinkybė ne tiek įpareigoja, kiek sudaro galimybę įsitraukti į Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamą Lietuvoje likusių žiemoti vandens paukščių apskaitą. Tokioje akcijoje rezervato direkcija dalyvauja jau kelerius pastaruosius metus, o gauti apskaitos rezultatai įsipina į bendrą informacinį audinį iš visos šalies. Ateityje, sugretinus kelerių metų duomenis, bus galima panagrinėti žiemoti likusių vandens paukščių statistinius duomenis, rūšinę įvairovę, kitimo tendencijas bei tai lėmusias priežastis.
                      Ši žiema, lydima švelnių temperatūrų, dar neleido susiformuoti Vilnios paviršiuje ledo dangai, todėl žiemojantys paukščiai pasklidę po visą upės akvatoriją. Jiems nėra būtinybės grūstis prie keleto likusių neužšąlusių properšų, telktis į gausius pulkus, kaip kad paprastai buvo pastaraisiais metais. Didžiosios antys, kurios vyrauja Vilnioje, bei keletas tarp jų besisukinėjančių Didžiųjų dančiasnapių, išdidžiai murkdosi ieškodamos maisto, krykauja ir laukia pavasario. Apskaitos dienomis (sausio 9 – 21 d.) kitų rūšių vandens paukščių Vilnioje pastebėti neteko, o ir suregistruotųjų kiekis buvo žymiai mažesnis negu ankstesnėmis šaltomis žiemomis. Kai upių vanduo nepadengtas ledo šarvais, paukščiai turi galimybę laisvai pasklisti po didelius plotus.