Kalnų parke sutvarkymo darbai persirito pabaigos link

Atgal

Kalnų parke sutvarkymo darbai persirito pabaigos link

2022-04-15

Šių metų balandžio mėnesį Kalnų parke sutvarkymo darbai persirito pabaigos link. Pačius darbus planuojama baigti iki 2022 m. spalio mėnesio pabaigos. Jau nutiesti laiptai ir takai Bekešo, Gedimino kapo ir Altanos kalne, įrengta dalis lauko suoliukų ir informacinių stendų. Deja, jie jau tapo vandalizmo aukomis – graffiti piešiniais išpeckioti lauko suolų sėdimos dalys, laiptų turėklai ir profiliai, informacinių stendų rėmai. Šiuo metu darbai pradėti apačioje. Didžiojoje Griovoje susiformavusi skroda užpilama skalda, Bekešo laiptų apačioje pradedama įrengti terasuotus takus. Netrukus darbai prasidės ir arčiau Vilnios, įrengiant lankymui skirtus takus nuo Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus rezidencijos iki Altanos kalno laiptų apačios.

Darbai finansuojami lėšomis iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II dalis)“ pagal Europos Sąjungos 2014-2020 periodo investicijų priemonę Nr. Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ (priemonę administruoja biudžetinė įstaiga „Aplinkos projektų valdymo agentūra“).