Rytas su Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos aštuntokais

Atgal

Rytas su Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos aštuntokais

2022-04-11

Šį pirmadienio rytą esame pas savo artimiausius kaimynus - Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos aštuntokus. Čia pat už progimnazijos tvoros, dar šiek tiek paėjus, Užupyje prasideda Vilniaus pilių rezervato kalvos. Neabejotina, kad senovėje Vilniaus pilių kalnai buvo stambesni. Dalis kalvų dabar apaugę mišku - kai čia stovėjo pilys, kalvos be abejo buvo plikos. Būtent tada, XIV amžiaus pabaigoje, Vilnius pilys ir visa Lietuva išgyveno reikšmingus įvykius. Tiek visko įvyko per tokį trumpą laiką ir kiek reikėjo išminties, žinojimo kaip elgtis lemiamais momentais. Vargino ne tik didėjanti kryžiuočių grėsmė ir išaugusi Maskvos galybė, pribrendo ir Lietuvos sukrikščioninimo reikalas, šalyje siautė valdžios krizė - Jogailos ir Vytauto kovos. Tad atsiradus realiai galimybei Jogailai tapti Lenkijos karaliumi, prisireikė jo asmeninio ryžto žūtbūt pasinaudoti ta proga.

Kaip vienas mokinys pasakė: „Lietuvos viduramžiai, kaip geras daugiaserijinis filmas - serialas“. Galime tik pridurti - detektyvinis.