Rimti reikalai su Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos aštuntokais

Atgal

Rimti reikalai su Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos aštuntokais

2022-04-06

Visada vykdami pas progimnazijų aštuntokus - ruošiamės lyg egzaminui. Rimti klausimai, rimti ir suaugę jauni žmonės. Šios dienos tema - kunigaikščio Jogailos pasirinkimai audringų kovų metu XIV amžiaus pabaigoje. Apie didėjančią kryžiuočių grėsmę, išaugusią Maskvos galybę, Vytauto kovas prieš Jogailą ir, aišku, Vilniaus pilis. Net ir atkakliai kaunantis su tuo meto priešais, nebuvo įmanoma išlaikyti pusiausvyros. Padėti galėjo tik patikimi sąjungininkai, o jų Lietuvai labai trūko. Sąjungininkų reikėjo, tačiau niekas nenorėjo sąjungos su pagonišku kraštu. O kryžiuočių ordinas ir toliau niokojo kraštą, tad Lietuvai iškilo krikšto klausimas. Tad buvo reikalų ir tada ir šiandien - per 45 pamokos minutes reikėjo ir Lietuvą „pakrikštyti“ ir Jogailą „apvesdinti“, dar ir „sužiūrėti“ ką tuo metu veikia Vytautas. Pamokos metu buvo pristatytas taip pat projektas PAŽINK VILNIAUS ŠIRDĮ.

Dėkojame progimnazijos istorijos mokytojai Laimai Linkuvienei už pasitikėjimą ir kvietimą atvykti į 8 klasės istorijos pamoką.