Pilietiškumo ugdymo renginys

Atgal

Pilietiškumo ugdymo renginys

2017-04-05

 2017 balandžio 3 d. direkcijos edukacinis renginys „Mūsų trispalvė“ susilaukė Vilniaus Senvagės gimnazijos bei „Gelbėkit vaikus“ organizacijos dienos centrą „Spindulys“ lankančių vaikų dėmesio. Gimnazija teikia didžiulį dėmesį pilietiniam vaikų ugdymui – už įgyvendintas pilietinio ugdymo iniciatyvas 2007 m. jai buvo patikėta saugoti Gedimino pilyje plevėsavusią vėliavą, kuri dabar eksponuojama mokykloje. Mokiniai ir patys išradingai puošia gimnazijos patalpas – iš popierinių geltonų, žalių ir raudonų širdelių jie sukūrė įspūdingą dekoratyvinę tautinę vėliavą vingiuojančią gimnazijos languose.

Renginio metu vaikai domėjosi nacionaliniais mūsų šalies simboliais, vėliavos dienos atsiradimo istorija, diskutavo apie kitų šalių valstybines ir tautines vėliavas. Mokiniai smalsavo ir istorinių skydininkų, puošiančių Lietuvos Respublikos prezidento vėliavą, klausimais, pvz., kodėl, kuriant Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą, jos istoriniais skydininkais pasirinkti baltasis grifas ir vienaragis. Nebuvo pamirštos ir nūdienos aktualijos susijusios Lietuvos valstybės atkūrimo dokumento atradimo istorija.

Palinkėjome Vilniaus Senvagės gimnazijos bendruomenei bei „Gelbėkit vaikus“ nevyriausybinės organizacijos dienos centro lankytojams geros kloties gilinant istorines žinias, padedančias  geriau suvokti savo tautinį kultūrinį tapatumą.