Kviečiame rangovus dalyvauti Trijų Kryžių kalno sutvarkymo darbų viešuosiuose pirkimuose

Atgal

Kviečiame rangovus dalyvauti Trijų Kryžių kalno sutvarkymo darbų viešuosiuose pirkimuose

2022-03-23

ES logotipas Šiandien, kovo 23 d., Centriniame viešųjų pirkimų portale patalpintas skelbimas, kviečiantis rangovus dalyvauti Trijų Kryžių kalno sutvarkymo darbų viešuosiuose pirkimuose. Pasiūlymų iš tiekėjų laukiame iki šių metų balandžio 06 d., 12:00 val. dienos.

Daugiau informacijos galite rasti: https://bit.ly/3wDXA0Q

Šiuo pirkimu ketiname įsigyti Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vad. Kreivuoju kalnu arba Plikuoju kalnu, arba Trijų kryžių kalnu (u. k. 30357), Vilniaus Trijų Kryžių paminklo (un. k. 15776) avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus, kurie numatyti Techninio projekto išrankoje.

Planuojami darbai finansuojami ES struktūrinių (regioninės plėtros) fondo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006 „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“ lėšomis.

Viešųjų pirkimų komisija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktas rekomendacijas ir siūlymus dėl pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, nes rekomenduojami pakeitimai laikytini esminiais pirkimo dokumentų pakeitimais.

Nuotrauka Luko Balandžio, 15 min.lt