Vilniaus Senvagės gimnazijos bendruomenė prisideda prie regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo

Atgal

Vilniaus Senvagės gimnazijos bendruomenė prisideda prie regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo

2017-04-11

Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 2017-uosius metus Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metais šalies mokyklų bendruomenėse gimė nemažai gražių iniciatyvų, skirtų geriau pažinti tautos tapatumą stiprinančias vertybes, regionų savitumą.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos vyr. specialistė Angelė Čepėnaitė Vilniaus Senvagės gimnazijos kvietimu dalyvavo šios gimnazijos projekto-misterijos „Senvagės žiedai 2017“ (TAS KRAŠTO MARGUMAS…) renginiuose, kurie vyko 2017 m. balandžio 7 d.

Plati projekto programa įtraukė visą mokyklos bendruomenę – sukurtoje netradicinėje mokymosi aplinkoje mokiniai išeksponavo savo karpinius, močiučių austas lovatieses, juostas, piešė įvairių regionų tautinius kostiumus, gilinosi į regioninius kostiumų skirtumus, matematikos pamokoje bandė juos konstruoti geometrinių figūrų pagalba, geografijos pamokoje aptarė kitų šalių tautinių kostiumų ypatumus. Lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamokos padėjo vienuoliktokams Andriui Jokubauskui, Aurimui Jackui, Simonui Vaitkevičiui, Elijui Petkevičiui, Deividui Malžinskui, Osvaldui Čipkui parengti ekskursijų maršrutus, skirtus savo bendruomenės nariams aplankyti ir pažinti daugybę mūsų šalies piliakalnių. Mokiniai galėjo pasigėrėti ir autentiškais tautiniais kostiumais, kuriuos išsaugojo mokytojos iš savo mamų, močiučių. Gimnazistės savanorės iškepė skanių pyragų, kuriuos pirkdami bendruomenės nariai rėmė „Raudonos nosies“ projektą, skirtą sergantiems vaikams.

Siekiant labiau pažinti nematerialųjį kultūros paveldą ir skatinant mokyklos bendruomenę rinkti „Baltijos kelio“ dalyvių atsiminimus, gimnazijos bibliotekai buvo padovanotas Direkcijos parengtas leidinys “Baltijos kelias – į mūsų laisvę“, pristatantis keleto šalies mokyklų mokinių surinktus Baltijos kelio dalyvių atsiminimus. Gimnazistams taip pat buvo įteikti Vilniaus piliakalnio vertybes pristatantys lankstinukai.

Gimnazijos bendruomenė gali pasidžiaugti projekto rezultatais. Siekiant projekto tikslo  – vienu metu visiems bendruomenės nariams ir svečiams inovatyviai mokyti ir mokytis, puoselėti mokinių tautinį identitetą, ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, organizuota atvirų durų diena ir projekto veiklų įvairovė paskatino mokinius ir visą bendruomenę plačiau įsijungti ir sėkmingai dalyvauti projekte