Nuotolinis susitikimas su Veisiejų socialinės globos namų gyventojais

Atgal

Nuotolinis susitikimas su Veisiejų socialinės globos namų gyventojais

2022-03-07

Veisiejų socialinės globos namai Vilniaus pilys mena įvairius kovų ir pergalių laikotarpius. Atrodė, jog laimėjus Žalgirio mūšį ateityje bus išvengta grobikiškų karų. Tačiau 1655 m. Vilnių užėmė maskvėnai – Maskvos kunigaikštystės kariuomenė, įsitvirtinusi Aukštutinėje ir Žemutinėje pilyse. Šešerius metus jie čia šeimininkavo, plėšdami rūmus, bažnyčias. Karo su Maskva metu vienas iškiliausių mūsų karių ir politikų Mykolas Kazimieras Pacas, tuomet lauko etmonas, sielodamasis dėl Tėvynės, rašė tuometiniam didžiajam etmonui Pauliui Sapiegai: „Kas bus Tėvynei, kai visi ją apleisime. Aš vienas neužversiu priešui kelio nei savo vienintele galva, nei savo lavonu, nei savo krauju, net jei tai Viešpačiui Dievui patiktų.“ Pasibaigus karui Mykolas Kazimieras Pacas fundavo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje statybą, kaip padėką Dievui už pergalę su maskvėnais. Apie karų laikotarpį Vilniaus pilių istorijoje šiandien kalbėjomės su Veisiejų socialinės globos namų gyventojais.