Nuotolinis susitikimas su Marijampolės savivaldybės Mokolų seniūnijos darbuotojais

Atgal

Nuotolinis susitikimas su Marijampolės savivaldybės Mokolų seniūnijos darbuotojais

2022-03-02

Jis ilsisi savo proprosenelio Gedimino įkurtame mieste. Jo senelis – pamaldusis Jogaila, o mama – Karalių motina. Dangiškasis Lietuvos valdovas, šventasis ir Lietuvos globėjas – karalaitis Kazimieras (1458-1484) savo išsilavinimu, pasirengimu, padėtimi augo ir brendo, kaip vienas perspektyviausių Europos valdovų. Ankstyva mirtis nutraukė Kazimiero žemišką gyvenimą. Visgi karalaičio teisingumo jausmas, atidumas paprasto žmogaus reikalams plačiai pasklido pamaldumu Karalaičiui Kazimierui Lietuvoje ir Lenkijoje. Kaziukui artėjant, šiandien kalbėjomės su Marijampolės savivaldybės Mokolų seniūnijos darbuotojais apie Vilniaus pilių karalaitį Kazimierą.