Su Vasario 16-ąja, su Lietuvos valstybės diena!

Atgal

Su Vasario 16-ąja, su Lietuvos valstybės diena!

2022-02-16

Vilniuje, labai atšiaurią 1918 m. žiemą, Štralio namuose (dabar Pilies g. 26), baimindamiesi okupacinės vokiečių valdžios sutrukdymo, Lietuvos Tarybos nariai vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tekstas buvo perduotas lietuviškos spaustuvės savininkui Martynui Kuktai, kuris skubėjo kuo greičiau išspausdinti. Skubotumas buvo pamatuotas - Lietuvoje veikusi kaizerinės Vokietijos karo cenzūra neleido viešai skelbti šio dokumento bei paties įvykio.

Laikraščio „Lietuvos aidas“ numeris su Akto tekstu turėjo pasirodyti vasario 19 d., antradienio naktį. M. Kukta slapta spėjo išnešti dalį laikraščio egzempliorių. Po poros valandų spaustuvėje vokiečiai padarė kratą, visą laikraščio tiražą konfiskavo, išbarstė surinktą šriftą, spaustuvę uždarė ir užantspaudavo. Buvo platinami M. Kuktos išsinešti „Lietuvos aido“ egzemplioriai, laikraščio iškarpos ir atspausdinti lapeliai su tekstu.

Taip plito žinia, kad Lietuva vėl yra valstybė, o jos sostinė - Vilnius.

Nuotrauka: Sauliaus Žiūros / Vilniaus m. savivaldybės nuotr.