Nuotolinė edukacija globos namų „Užuovėja“ gyventojams

Atgal

Nuotolinė edukacija globos namų „Užuovėja“ gyventojams

2022-02-07

Šiandien globos namų „Užuovėja“ gyventojai „keliavo“ į XV amžių. Kalbėjomės apie Vilniaus Žemutinę pilį, Valdovų rūmus, Vilniaus katedr, apie Gediminaičių dinastijos atstovus. Šiandien skyrėme dėmesį valdovo Jogailos palikuonims - sūnui Kazimierui ir anūkui Kazimierui Jogailaičiams, kurie labai dažnai viešėjo Vilniaus pilyse. Jaunasis karalaitis garsėjo žiniomis, išmintimi ir teisingumu, kuris paskatino karalių matyti savo sūnuje būsimą sosto įpėdinį. Karalaičio mirtis neleido šioms jo viltims išsipildyti – jis mirė dvidešimt penkerių ir buvo palaidotas Vilniaus katedroje. Po karalaičio mirties netikėtai kilęs pamaldumo karalaičiui kultas, žmonių stebuklų liudijimai paskatino popiežių Klemensą VIII 1602 m. įrašyti karalaitį Kazimierą į šventųjų luomą. Yra nemažai ženklų Vilniaus Žemutinėje pilyje, primenančių karalaitį Kazimierą – nuostabioji vėlyvojo baroko šv. Kazimiero koplyčia, sauganti šventojo Kazimiero palaikus, atkurta šv. Kazimiero skulptūra ant Vilniaus katedros, Kazimiero vardu pavadintas 1600 kg sveriantis varpas Vilniaus katedros varpinėje.