Vilniaus pilių edukacija – Marijampolės globos namų gyventojams

Atgal

Vilniaus pilių edukacija – Marijampolės globos namų gyventojams

2022-02-02

Su Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų lankytojai šiandien gilinomės į Vilniaus pilių šventovės - Vilniaus katedros koplyčių istoriją. Nuostabi barokinė karalaičio Šv. Kazimiero koplyčia, paskatino pasidomėti jo gyvenimu. Karalaitis Kazimieras su tėvu dažnai lankydavosi ir gyveno Lietuvoje bei buvo rengiamas tapti sosto įpėdiniu. Lietuvoje jis apsistodavo Žemutinėje pilyje, bet kai su kitais savo broliais mokydavosi pas mokytoją Joną Dlugošą, gyvendavo Medininkų pilyje. Jau vaikystėje išryškėjo jo noras padėti neturtingiems žmonėms, teisingumo jausmas, savarankiškumas, gebėjimas vertinti situaciją. Vilniečiai jį gerai pažinojo, nes, būdamas Vilniuje, jis taip pat padėdavo neturtingiems vilniečiams, dažnai lankėsi Vilniaus katedroje. 1602 m. Karalaitis Kazimieras popiežiaus Klemenso VIII bule buvo paskelbtas šventuoju ir 1604 m. sarkofagas su šv. Kazimiero palaikais buvo iškilmingai perkeltas į specialiai įrengtą Šv. Kazimiero koplyčią – Vilniaus baroko šedevrą Vilniaus katedroje.