Vilniaus pilių teritorijoje 2021 metais įsibėgėta su tvarkymo darbais

Atgal

Vilniaus pilių teritorijoje 2021 metais įsibėgėta su tvarkymo darbais

2022-01-10

2021 m. gegužę buvo baigta tvarkyti Kalnų parko estrados pagrindiniai statiniai. Darbai finansuoti Valstybės investicijų programos lėšomis. Kalnų parko estrados sutvarkymo darbai atlikti ne pilna apimti, bet pagal suformuotą techninio projekto išranką, kurios sudarymo principams buvo gautas Kultūros ministerijos pritarimas. Tokiu būdu, Kalnų parko estradoje: 1) buvo pakeistos tribūnos, prie tribūnos pristatomų pakopų ir amfiteatro medinės dalys, 2) Kalnų parko estrados amfiteatre, jo didžiuosiuose sektoriuose, įrengtos papildomos atramos suolams, jog jie atlaikytų galimas apkrovas, 3) nuvalyti, nudažyti arba (ir) antikorozinėmis priemonėmis padengtos Kalnų parko estrados tribūnos, pristatomų pakopų ir amfiteatro suolų metalinės konstrukcijos, 4) sustiprintos Kalnų parko estrados amfiteatro laiptasijos bei įrengti turėklai, 5) sutvarkyti pažeisti Kalnų parko estrados tribūnos g/b pamatai, 6) demontuotos Kalnų parko estrados prieigose buvusios nesaugios, neaiškios paskirties metalinės konstrukcijos ir medinės pakylos.

Siekiant Kalnų parko estradoje realizuoti techninio projekto sprendinius pilna apimtimi, direkcija 2021 metais pateikė Kalnų parko estrados valstybės investicijų projekto patikslinimą dėl vertės padidinimo. 2021 m. vasarą Kultūros ministerija konstatavo, kad dabartiniai Kalnų parko estrados sutvarkymo techninio projekto sprendiniai neatliepia dainų švenčių organizatoriaus, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, lūkesčių, todėl iš esmės nėra prasmės skirti papildomo finansavimo. Taigi, 2022 metais direkcijai yra numatyta skirti tik likutinę Kalnų parko estrados investicijų projekto vertę, t.y. 203 tūkst. Eur.

2021 metų pabaigoje, atlikus visapusiškus konstrukcijų taikomuosius mokslinius tyrimus, buvo gautas Kalnų parko estrados tribūnos ekspertizės aktas kuriame konstatuota, kad šioje tribūnoje vienu metu gali susiburti iki 3300 žmonių (šaltuoju metų laiku iki 2700 žmonių, prieš tai pilnai nuvalius sniegą), kai vidutinis žmogaus svoris yra ne daugiau kaip 80 kg. Toks leistinas žmonių skaičius gerokai viršija direkcijos skaičiavimais nustatytų tiek sėdimų, tiek stovimų vietų skaičių (atitinkamai 303 ir 671 vieta). Taigi, suremontuota Kalnų parko estrados tribūna yra ne tik pajėgi talpinti, bet ir atlaikyti ne vieną chorą ar kitą meno ansamblį. Pagal atliktus kadastrinius matavimus, nustatyta, kad Kalnų parko estrados amfiteatre yra 4483 sėdimos vietos (kai tokios vietos plotis yra 70 cm). Taigi, sutvarkyta Kalnų parko estrada, neskaičiuojant jos šokių aikštelės, talpina apie 4,5 tūkst. žiūrovų.

2021 metais Pilių parke buvo pakeista šiukšlių dėžių išdėstymo tvarka. Seniau šiukšlių dėžės buvo dislokuojamos prie suolų. Toks išdėstymas lankytojams sukeldavo nepatogumus. Tokiu būdu, 2021 metų pavasarį, ties „įėjimais“ į Pilių parko teritoriją, buvo sumontuotos šiukšlių dėžės, savo išvaizda artimos Vilniaus miesto savivaldybės naudojamoms šiukšlių dėžėms. Reikia pasidžiaugti, kad pavyko susitarti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovais ir savivaldybė šiukšlių dėžėmis padengė Pilių parko dalį, esančią tarp Vilniaus Arkikatedros bazilikos ir paminklo Lietuvos karaliui Mindaugui, o direkcijai teliko pasirūpinti šiukšlių dėžėmis Pilių parke, tarp Gedimino kalno ir Barboros Radvilaitės gatvės. Pasitelkus granitinę skaldą, baigti 2020 metais pradėti erozijos židinių sutvarkymo darbai palei kelią Kalnų parko estrados link.

2021 metais Pilių parke, tarp Gedimino kalno ir Barboros Radvilaitės gatvės, vienmečiai gėlynai buvo performuoti į daugiamečius gėlynus, įveisiant istorinių veislių rožynus. Tikimės, kad tokia konversija labiau atlieps Pilių parke esančią istorinę aplinką, taip pat džiugins lankytojus, kaip ir vienmečiai augalai, bei leis direkcijai racionaliau panaudoti lėšas, skirtas dekoratyvinių augalų priežiūrai. 2020 metais gėlynų priežiūrai direkcija išleido šiek tiek daugiau negu 12 tūkst. Eur, o 2021 metais išlaidos gėlynų priežiūrai nesiekė ir 2,3 tūkst. Eur. Prie gėlynų konversijos labai prisidėjo ūkininkė Dovilė Rylienė (Sibirkos rožynas) ir UAB „Botanika“.

2021 metais Pilių parke buvo nutiestas ir požeminis elektros kabelis. Jis reikalingas planuojamam 2022 metais atidaryti Vilniaus pilių lankytojų infopunktui. Tai lengvų konstrukcijų, kupolo formos paviljonas, kuris kiekvienais metais bus sumontuojamas (vėlyvą pavasarį) ir demontuojamas (vėlyvą rudenį). Minėtame infopunkte teiksime ne tik pažintines veiklas (ekskursijas, edukacinius užsiėmimus), bet ir organizuosime renginius, pradedant viešomis diskusijomis ir baigiant koncertais.

Siekiant suvaldyti Kalnų parke esančius erozijos židinius, kuriuos suformuoja neatsakingas automobilių statymas palei kelią į Kalnų parko estradą, įrengti kelio ženklai, draudžiantys automobilių stovėjimą, aktyviausi erozijos židiniai stabilizuoti, užpilant granitine ar akmens skalda (darbai buvo pradėti 2020 metų rudenį).

Didžiausia Vilniaus pilių problema – vandalai. Jie ne tik graffiti piešiniais išterlioja statinius, lauko elektros įrenginius (direkcijos raginimu šie piešiniai ne kartą buvo pašalinti nuo Kirdėjų rūmų šiaurinės tvoros, ESO ir UAB „Vilniaus apšvietimas“ valdomų lauko elektros įrenginių), bet ir sugadina lankytojams skirtus informacinius stendus. Taigi, 2021 m. rudenį iš esmės buvo atnaujinti visi penki Kalnų parko teritorijoje esantys ir direkcijai priklausantys įžambieji stendai. Taip pat per 2021 metus ne kartą buvo remontuoti tiek Pilių parko suoliukai, tiek Bekešo kalno laiptai. Vienas iš mėgstamiausių vandalų taikinys ir Altanos bokštelis. Jau nieko nestebina, kad jis išmargintas graffiti piešiniais, bet 2021 metais nuolat buvo nudaužomos spynos, sugadinamos čia įrengtos langinės. Taigi, teko priimti labai radikalų sprendimą ir pasitelkus suvirintojus – tiesiog užvirinti Altanos bokštelio išorinės angas, kad į šį statinį nepatektų pašaliniai asmenys ir jie ne tik gadintų čia esantį turtą, bet ir patys nesusižalotų.

2020 / 2021 metų žiema pasižymėjo sniego gausa, todėl pridarė labai didelės žalos želdiniams. Per 2021 metus Kalnų parke iš viso buvo pašalinta daugiau kaip 150 vėjovartų, snieglaužų ar kitų krituolių, kurie kėlė pavojų lankytojams. . Dauguma šių medžių, juos padalinus į kelias dalis, dėl biologinės įvairovės buvo palikti vietoje. Želdinių tvarkymo darbai po vėjuotų dienų buvo atliekami ir Pilių parka. Be to, UAB „Vilniaus apšvietimas“ prašymu Katedros aikštėje arboristų pagalba buvo sutvarkyti želdiniai, trukdantys Katedros aikštėje esančių pastatų apšvietimui.

2021 metų vasara pradėti ir Kalnų parko rytinės dalies (Altanos kalnas, Gedimino kapo kalnas ir jų gretimybės) sutvarkymo darbai. Šie darbai finansuojami lėšomis iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II dalis)“ pagal Europos Sąjungos 2014-2020 periodo investicijų priemonę Nr. Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ (priemonę administruoja biudžetinė įstaiga „Aplinkos projektų valdymo agentūra“). Šiems darbams įgyvendinti iš viso skirta apie 1,4 mln. Eur.

Jau graži tradicija tampa kalėdinių švenčių laikotarpiui pakabinti girliandą ant Trijų Kryžių paminklo laiptų. Ne išimtis ir šiemet. UAB ‚Adam decolight“ suteikus paramą, girliandų pagalba buvo apšviesti ne tik Trijų Kryžių laiptai, bet ir takas vedantis nuo Kalnų parko estrados Trijų Kryžių paminklo link. Deja, naktį iš 2021-12-17 į 2021-12-18 šios girliandos buvo pavogtos, direkcija kreipėsi į policiją, kuri šiuo metu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. Tačiau vagiams nepavyko sugadinti šventės, nes dėka UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir UAB „Adam Decolight“ komandų pagalbos girliandos buvo vėl pakabintos palei Trijų Kryžių paminklo laiptus.

2022 metams liko ir spręstini su teritorijos sutvarkymu susiję sopuliai: 1) labai blogos būklės yra Trijų Kryžių laiptai, jiems reikėtų atlikti kapitalinio remonto darbus (direkcija šiems darbams atlikti 2022 metų asignavimuose yra nusimačiusi lėšas bei yra paprašiusi Vilniaus miesto savivaldybės suformuoti laiptus kaip turtinį vienetą), 2) būtina įdiegti apšvietimą į direkcijos vertikaliuosius informacinius stendus, nes dabar vakare ir nakty šie stendai tiesiog skendi tamsoje, nors jie sukonstruoti kaip šviesdėžės, 3) būtina spręsti Trispalvės alėjo kelio atitvaro pakeitimo klausimą, nes kai kuriuose vietose kelio atitvaro jau kybo ore, 4) būtina pradėti Trijų Kryžių kalno sutvarkymo darbus pagal ES investicijų projektą „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006“ (netrukus planuojama paskelbti viešųjų pirkimų konkursą dėl rangos darbų įsigijimo). Taigi, 2022 metai bus ne ką mažiau darbingi negu 2021-ieji metai. Direkcija planuoja, kad 2022 metai gali tapti „persilaužymo“ metai, tvarkant tiek Kalnų parką, tiek Pilių parką.