Vilniaus pilių pažintinės veiklos per 2021 metus įgavo pagreitį

Atgal

Vilniaus pilių pažintinės veiklos per 2021 metus įgavo pagreitį

2022-01-04

2021 metais direkcijos organizuojamose pažintinėse veiklose dalyvavo net 5690 dalyvių, iš viso suorganizuota 288 pažintinės veiklos. Visas šias veiklas organizavo du direkcijos darbuotojai: edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė ir edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė. Aišku, joms talkino direkcijos tyrėjas Stanislovas Patkauskas bei kolegos tiek iš direkcijos, tiek iš kitų institucijų.

Per 2021 metus buvo suorganizuotos 119 ekskursijų po Vilniaus pilių teritoriją, kuriose dalyvavo 1704 dalyviai (vidutiniškai 14 dalyvių vienoje ekskursijoje). Ekskursijos organizuotos savaitgaliais, šiltuoju metų laiku – vakarais, po darbo, bei ryte. Ekskursijos buvo skirtos pažinti Vilniaus pilių paukščius, Botanikos sodą Vilniaus pilyse, Vilniaus Kreivąją pilį, Gedimino kapo kalną, Parako miestą ir Vilniaus pilių šventoves. Atlaisvėjus karantinui dėl COVID-19 pandemijos, direkcija vykdė ir kontaktinius edukacinius užsiėmimus. Iš vos per 2021 metus pravesta 44 kontaktinės edukacijos, kuriose dalyvavo 863 asmenų (vidutiniškai 19 dalyvių vienoje kontaktinėje edukacijoje).

Direkcija savo pažintines veiklas teikė ir nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu buvo pravesta 49 ekskursijos, kuriose dalyvavo 1056 dalyviai (vidutiniškai 21 dalyvis vienoje nuotolinėje ekskursijoje). Edukacinių užsiėmimų, kurie buvo organizuojami nuotoliniu būdu, per 2021 metus būta 73 kartus ir jose dalyvavo 1968 dalyviai (vidutiniškai 26 dalyviai vienoje nuotolinėje edukacijoje).

Per 2021 metus direkcija suorganizavo tris pažintinius renginius. Visi jie organizuoti nuotoliniu būdu ir pirmoje 2021 metų pusėje. 2021 m. kovo mėnesį įvyko direkcijos mokslinių straipsnių leidinio „Lietuvos pilys 7“ pristatymas, kuriame dalyvavo . 2021 m. gegužės mėnesio pabaigoje organizuota vieša paskaita „Technologinės karybos inovacijos LDK“ (skaitė R. Dediala). 2021 m. liepos mėnesį E. Šmidtas skaitė viešą paskaitą „Žalgiris: mitai ir realybė“. Visuose šiuose nuotoliniuose renginiuose iš viso dalyvavo 99 dalyviai.

Pažintinių veiklų auditorija buvo ne tik mokiniai ar plačioji visuomenė. Direkcija 2021 metais kryptingai pažintines veiklas teikė labiausiai izoliuotoms socialinėms grupėms. Veiklos vykdytos su įkalinimo įstaigomis, Lietuvos probacijos tarnyba, Pabėgėlių priėmimo centru, socialinės globos namais, ligoninėmis, neįgaliųjų asociacijomis, senjorų dienos centrais ir vaikų dienos centrais. Per 2021 metus net 86 pažintinės veiklos buvo dedikuotos asmenims, kuriems būtina socialinė pagalba viena ar kita forma, bei šiose veiklos dalyvavo net 1337 asmenys.

Direkcijos pažintinės veiklos tapo ir tokių renginių kaip Les Rendez-vous aux jardins, Europos paveldo dienos, Kultūros nakties, Sostinės dienos, Kalėdos Sostinėje integruota dalimi.

Direkcija ir 2022 metais planuoja išlaikyti tas pačias pažintines veiklos kryptis, stiprindama kontaktinių ekskursijų sritį, kaip tiesiogiai susijusią su Vilniaus pilių teritorija ir jos pažinimu.