Naujos knygos – Vilniaus pilių rezervato bibliotekai

Atgal

Naujos knygos – Vilniaus pilių rezervato bibliotekai

2021-12-21

Viena iš Vilniaus pilių rezervato direkcijos funkcijų yra kaupti biblioteką, kuri naudojama tiesioginiame darbe. Mūsų biblioteka pasipildė naujais leidiniais:

1. Kiaupienė Jūratė. 1569 metų Liublino unija ir Lietuva. Vilnius, LII, 2020. 2. Railaitė-Bardė Agnė. Origo et Arma. Kilmė ir herbas LDK XVI-XVIII amžiuje. Vilnius, LII, 2020. 3. Sudarytoja Medišauskienė Zita. Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius III. Vilnius, LII, 2020. 4. Sudarytoja Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. XVIII amžiaus studijos. T. 6: LDK personalijos. Idėjos. Refleksijos. Vilnius, LII, 2020. 5. Red. kolegija: Mintautas Čiurinskas, Trys XVI-XVIII a. Vilniaus valdžios ir gyventojų sąrašai. Vilnius, LII, 2021. 6. Šapoka Mindaugas. Didysis Šiaurės karas: 1700-1721: karas, pakeitęs moderniąją Europą. Vilnius, LII, 2021. 7. Bairašauskaitė Tamara. Lietuvos totorių istorija. Vilnius, LII, 2021. 8. Jonaitis Rytis, Kaplūnaitė Irma. Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje: XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai. Vilnius, LII, 2020. 9. Baranauskienė Inga. Lietuvos valdovų paslaptys. Vilnius, Obuolys, 2020. 10. Kamuntavičius Rūstis, Gudijos istorija. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. 11. Bairašauskaitė Tamara, Sikorska-Kulesza jolanta, Apolonija Dalevskytė-Sierakauskienė. Atsiminimai. Vilnius, Lietuvos Nac muz., 2019. 12. Kunčius Algimantas. Fotografuota Vilniuje. 1960-1970. Vilnius, Lietuvos Nac. muz., 2020. 13. Vilčinskis Jonas Kazimieras. Vilniaus albumas. Vilnius, Liet. Nac. muz., 2021. 14. Sudarė Būčys Žygintas, Keršytė Dalia. Raupelio Dainiaus kolekcija (fotografijų albumas), Vilnius Pirmojo pasaulinio karo metais. Vilnius, Liet. Nac. muz. 2021. 15. Sudarė Adomaitienė Rasa, Janonienė Rūta. Sakralusis Vilniaus piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų: parodos katalogas, Vilnius, Liet. Nac. dailės muz. 2021. 16. Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII-XIV a.: tarptautinės parodos katologas. Nac. muz. LDK Valdovų rūmai, Vilnius, 2020. 17. Černiauskas Norbertas. Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje. Vilnius, Tikra knyga, 2019. 18. Kostinienė Nelė, Mikailienė Živilė. Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai. Vilnius, Tikra knyga, 2020. 19. Kapleris Ignas. Iliustruota Lietuvos istorija. 2 t. Vilnius, Briedis, 2021.