Pateikta direkcijos metinė veiklos ataskaita už 2021 metus

Atgal

Pateikta direkcijos metinė veiklos ataskaita už 2021 metus

2022-01-21

Direkcija, suderinus su Kultūros ministerija, pateikė savo veiklos ataskaitą už 2021 metus. Ataskaita rengiama pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintą formą ir joje pateikiami duomenys pagal Vieningą kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-748. Su ataskaita galite susipažinti, paspaudę šią nuorodą (dokumento peržiūrai siūlome naudotis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos paslauga, skirta peržiūrėti adoc dokumentus).
 
Asociatyvinė iliustracija iš Pexels, aut. Anete Lusina.