Kalnų parko estrada nebėra „dvigubo apmokestinimo zonoje“

Atgal

Kalnų parko estrada nebėra „dvigubo apmokestinimo zonoje“

2021-12-16

Iki šiol buvo susidariusi situacija, kai komercinių renginių organizatoriai, kurie vykdo renginius Kalnų parko estradoje, turėjo susimokėti už tokį renginį tiek Vilniaus miesto savivaldybei (nuo 20 iki 140 Eur už vieną valandą, priklausomai nuo renginio pobūdžio), tiek direkcijai kaip teritorijos valdytojai (nuo 25 iki 45 Eur už valandą).

Dėl šios priežasties renginių organizatoriai tiesiog patekdavo į „dvigubo apmokestinimo zoną“, nors renginys vienas, o jis vyksta direkcijos valdomoje ir prižiūrimoje teritorijoje.

Pagaliau ši problema išspręsta. Direkcija gavo Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išduodama leidimus organizuoti komercinius renginius Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos teritorijoje, netaikys Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų reikalavimų (sprendimo skaitmeninę kopiją rasite čia).

Tikimės, kad tai paskatins renginių organizatorius nuo 2023 metų daryti kuo daugiau renginių Kalnų parko estradoje. Kol kas 2022 metais daug renginių Kalnų parko estradoje nestikima, nes, gavus finansavimą iš Kultūros ministerijos, gali vykti baigiamieji statybos darbai.