Artėjant dainų šventėms, apskaičiuota Kalnų parko estrados tribūnos laikomoji galia

Atgal

Artėjant dainų šventėms, apskaičiuota Kalnų parko estrados tribūnos laikomoji galia

2021-12-07

2021 metų pavasarį atlikus Kalnų parko estrados tribūnos konstrukcijų inžinerinę apžiūrą (ją atliko Algirdas Steponavičius), konstatuota, kad direkcija turi atlikti Kalnų parko estrados tribūnos laikomosios galios perskaičiavimus. Atsižvelgus į 2021 metų pavasarį gautas inžinerinės apžiūros išvadas, direkcija užsakė Kalnų parko estrados tribūnos laikomosios galios perskaičiavimo darbus. Juos atliko UAB „INHUS Engineering“.
 
Atlikus įvairius tyrimus ir laikomosios galios perskaičiavimo darbus, nustatyta, kad:
  • Tribūnos plieninių konstrukcijų laikomoji galia yra pakankama atlaikyti ant medinio pakloto tolygiai išskirstytą 5 kPa (500 kg/m2) apkrovą.
  • Viename tribūnų sektoriuje vidutiniškai gali susiburti iki 330 žmonių, kurių vidutinis svoris ne daugiau nei 80 kg. Todėl galima daryti išvadą, jog tribūnose vienu metu leidžiamas dalyvių skaičius neturėtų viršyti 3300 žmonių.
  • Eksploatuojant tribūnas šaltuoju periodu, renginių metu nuo tribūnų turi būti pilnai nuvalytas sniegas bei maksimalus dalyvių skaičius tribūnose turi būti apribotas iki 2700.
  • Didžiausias plieninių tribūnos laikančiųjų konstrukcinių elementų išnaudojimo koeficientas siekia 0,756, o tai sudaro 24,6 % laikomosios galios atsargą.
  • Esminė tribūnų plieninių laikančiųjų elementų sąlyga yra jų įlinkis, kuris iš esmės pasiekia ribines norminių aktų reikšmes, esant 500 kg/m2 naudojimo apkrovai.
  • Plieninių konstrukcijų virintinių jungčių siūlių ilgis yra pakankamas atlaikyti numatytas 500 kg/m2 naudojimo apkrovas.
  • Tribūnų medinio pakloto elementų ir pamatų laikomoji galia yra pakankama, vertinant 3300 dalyvių, esančių vienu metu tribūnose, skaičių.
Aišku, pati Kalnų parko estrados tribūna fiziškai (dėl savo matmenų) nesugebėtų talpinti nei 2700, nei 3300 žmonių. Mūsų skaičiavimais Kalnų parko estrados tribūnoje renginių metų iš viso gali būti įrengta apie 300-350 sėdimų vietų arba tilpti apie 670-930 stovinčių žmonių (pvz., choristų ar kitų atlikėjų).
 
Taigi, besirengiant artėjančioms dainų šventėms, žinome, kad šiemet suremontuota Kalnų parko estrados tribūna yra ne tik stabili, bet ir ant jos vienu metu gali būti net keliasdešimt chorų, jeigu tik užteks fiziškai vietos šiems atlikėjams.