Po savaitės stažuotės kolegos grįžo iš Gotlando

Atgal

Po savaitės stažuotės kolegos grįžo iš Gotlando

2021-11-15

Vilniaus pilių direkcijos komanda Švedijos nacionalinės paveldo tarybos kvietimu 2021 m. lapkričio 8 - 12 d., lankėsi Visbyje (Gotlandas). Mokomasis vizitas vyko įgyvendinant Šiaurės šalių tarybos dalinai finansuojamą projektą, skirtą atskleisti kultūros paveldo ir visuomenės gyvenimo kokybės sąsajas.

Švedijoje prieš trejus metus priimtos nacionalinės kultūros paveldo strategijos, ties kuria daug darbavosi Švedijos nacionalinio paveldo valdyba bei Švedijos Aplinkos apsaugos agentūra, nauji reikalavimai padėjo padidinti Švedijos pasaulio paveldo žinomumą, pagerinti pasirengimą klimato kaitos apraiškoms, iškėlė naujų  atsakomybių ir vaidmenų klausimus, kurių sprendime Švedijos pasaulio paveldas buvo suvoktas kaip bendradarbiavimo instrumentas, dalyvaujantis tvaraus ir taikaus pasaulio kūrimo misijoje.

Diskusijų metu buvo aptarti balanso  tarp vietos bendruomenės  gyvenimo kokybės bei turistų, lankančių miestą, poreikių įgyvendinimo, tvaraus turizmo organizavimo, miesto funkcinės struktūros pokyčių klausimai. Kad labiau sudomintų jaunimą, švedų kolegos pasitelkė orientacinio sporto principų taikymą  geriau pažinti pasaulio paveldo objektus. Švedijos specialistai įsitikinę, kad pasaulio paveldas ir miestas turi sugyventi harmoningai, nes pasaulio paveldas –tvarios  miesto plėtros platforma, kurianti galimybes.

Savo mintimis pasidalino ir Vilniaus pilių direkcijos komandos nariais, pristattydami direkcijos organizuojamas edukacines veiklas, šiuo metu pradėto tvarkyti Kalnų parko projektą bei tyrimus atliktus Vilniaus pilių teritorijoje.