Tvarkome praeities dokumentus ateičiai

Atgal

Tvarkome praeities dokumentus ateičiai

2021-11-08

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2020-12-15 įsakymu Nr. VE-100 direkcija buvo įrašyta į Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą. Kad direkcijos dokumentus galėtų priimti Vilniaus regioninis valstybės archyvas reikia padaryti namų darbus pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatas. Šiemet spalio 20 d. sudarius reikiamą sutartį su dokumentus tvarkančia įmone, direkcija planuoja atlikti pirminį direkcijos dokumentų, datuojamų nuo 2004 iki 2020 metų, sutvarkymą. Nuo 2021 metų įsidiegus nemokamą dokumentų valdymo sistemą, įsigijus laiko žymų paslaugą bei apsirūpinus el. parašo priemonėmis, direkcija pilnai dirba tik elektroninėje erdvėje.