Direkcija siūlo atidėti Trijų Kryžių paminklo aplinkos tvarkymą vėlyvesniam etapui

Atgal

Direkcija siūlo atidėti Trijų Kryžių paminklo aplinkos tvarkymą vėlyvesniam etapui

2021-08-03

Direkcija, reaguodama į Kultūros ministerijos 2021-07-23 sprendimą nedidinti finansavimo Trijų Kryžių kalno aktualizavimo projektui Nr. Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006, 2021-07-26 kreipėsi į Kultūros ministerija bei Centrinę projektų valdymo agentūrą, jog pritartų direkcijos siūlymui sukoncentruoti visus statybos / tvarkybos darbus į Kreivosios pilies aikštelę, čia įrengiant pažintinius takus, kurie leistų pasiekti pagrindinį ES investicijų tikslą – padidinti lankytojų skaičių arba prailginti jų apsilankymo trukmę. Vis dėlto Trijų Kryžių paminklo laiptų ir kitų elementų sutvarkymą numatyti jau vėlyvesniame etape ir tokius darbus finansuoti valstybės biudžeto lėšomis.

Šių metų rugpjūčio 3 d. įvyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame dalyvavo kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, Kultūros ministerijos Investicijų skyriaus vedėja Sonata Senkienė, to paties skyriaus atstovė Rita Veniukevičienė bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovės Eglė Menkevičienėbei Jovita Rameikė. Pasitarimo metu tiek Kultūros ministerija, tiek CPVA atstovai pritarė direkcijos siūlymui. Pasitarimo metu paprašyta direkcijos atlikti planuojamų atlikti darbų išranką, pagal ją atlikti sąmatinius skaičiavimus bei CPVA ir Kultūros ministerijai pagal šiuos skaičiavimus pateikti pagrindžiančią medžiagą, jog nenukentės investicijų tikslas, t.y. pažintinio takų ir laiptų įrengimas Kreivosios pilies aikštelėje prisidės prie lankytojų skaičiaus arba prie jų apsilankymo trukmės padidinimo.

Direkcija išranką ir sąmatinius skaičiavimus atliks šių metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesį, viešųjų pirkimų būdu įsigijus tokius darbus galinčius atlikti tiekėjus.