Nuspręsta nedidinti Kalnų parko estrados investicijų projekto vertės

Atgal

Nuspręsta nedidinti Kalnų parko estrados investicijų projekto vertės

2021-08-17

Kultūros ministerijos inciatyva šių metų rugpjūčio 17 d. vyko nuotolinis tarpinstitucinis pasitarimas dėl direkcijos 2021-04-29 prašymo padidinti Kalnų parko estrados investicinio projekto vertę nuo 1353 tūkst. Eur iki 3633 tūkst. Eur. Šis klausimas buvo pristatytas ir šių metų liepos 20 d., Kalnų parko estradoje.
 
Tarpinstitucinio pasitarimo metu dalyvavo kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas ir šio centro atstovė Živilė Juraitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Kultūros ministerijos Investicijų skyriaus vedėja Sonata Senkienė bei šio skyriaus atstovė Svetlana Villand.
 
Pasitarimo metu Kultūros infrastruktūros centro (toliau – KIC) direktorius Šarūnas Šoblinskas informavo susirinkusius, kad KIC atlikto Kalnų parko investicinio projekto įvertinimą ir nustatė, kad statybos darbų kainos skaičuotos normų ribose, o papildomų lėšų poreikis investicinio projekto įgyvendinimui yra pagrįstas. KIC siūlytų likusią nepanaudotą investicinio projekto lėšų dalį, t.y. 203 tūkst. Eur, panaudoti dalies tvarkybos darbų vykdymui (šlaito erozijos / griūties prevencijai). Antru etapu galėtų būti vykdomi statybos darbai už 1,8 mln. eurų, t.y. lietaus nuotekų, vandentiekio / nuotekų, lauko elektros tinklų su vaizdo stebėjimo kameromis įrengimas, estrados aikštės atnaujinimo darbai, suformuojant lietaus nuotekų surinkimą, likusių tvarkybos darbų atlikimas. Lankytojų centro patalpų įrengimą numatyti vėliausiai ir tam reikėtų 280 tūkst. Eur.
 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – LNKC) direktorius Saulius Liausa vis dėlto suabejojo projekto įgyvendinimo tikslingumu, nes jame nėra numatytas dainų švenčių dalyviams apėjimas iš rytinės Kalnų parko estrados tribūnos pusės, taip pat lankytojų centro įrengimas po tribūnomis galėtų trukdyti persirengti dainų švenčių dalyviams. Taip pat projekte nėra tokių elementų kaip akustinių skydų, kurie leistų rengti kokybiškesnes dainų šventes. Kultūros viceministrui V. Gasparavičiui vis dėlto paklausus, kokie pakeitimai turėtų būti atlikti Kalnų parko estradoje, jog galėtų įvykti Dainų šventė, S. Liausa nurodė, kad iš esmės reikėtų perdažyti Kalnų parko estrados šokių aikštelės horizontalųjį žymėjimą, o pati šventė galėtų vykti nors rytoj. S. Liausa nuomone, geriausia, būtų papildomai prašomus pinigus nukreipti į jau minėto apėjimo įrengimą, akustinių skydų įrengimą ir, apskritai, Kalnų parko estrados kokybiškesniam pritaikymui renginiams.
 
Direkcijos direktorius Renaldas Augustinavičius pristatė, kad lauko inžinierinių tinklų nutiesimas būtų tikra investicija, nes jų reikėtų bet kokiu atveju, t.y. nepaisant kaip atrodytų Kalnų parko estrados antžeminė dalis (su akustiniais skydais, su lankytojų centru ar be jų). Taip pat patikslino, kad tikrai lankytojų centras nesumažintų dainų šventės dalyviams persirengimo galimybių, nes po tribūnomis tūris išliktų toks pat, o dainų švenčių dalyviai niekada nepersirenginėjo keliais aukštais. Taip pat direkcijos direktorius atkreipė dėmesį, kad Kalnų parko estrados klausimas turi būti sprendžiamas iš esmės. Visų pirma, Kalnų parko estradą turėtų valdyti LNKC, nes jis yra pagrindinis naudotojas, tik jis iš KM tiesiogiai pavaldžių įstaigų turi kompetencijų organizuoti ir koordinuoti renginius (tokia veikla nėra direkcijos veiklos tikslas ir jai trūksta sugebėjimų tai daryti). Antra, LNKC tapus valdytoju jis kaip statytojas ir be direkcijos kaip tarpininko galėtų tinkamai pasiruošti tiek kitais metais organizuojamos dainų šventėms, tiek 2024 metų jubiliejinei Dainų šventei. Taip pat LNKC kaip ekspertai galėtų sukoordinuoti būsimą projektuotoją, kaip perprojektuoti Kalnų parko estrados sprendinius, kurie labiau tenkintų ne tik LNKC, bet ir kitų renginių organizatorių poreikius. Be to, direkcijos direktorius R. Augustinavičius pažymėjo, kad 203 tūkst. Eur neužtenka sutvarkyti erozijos židinių Stalo kalno šiaurės vakariniame atragyje, šiems darbams reikia ne mažiau kaip 456 tūkst. Eur ir tai yra pažymėta KIC pateiktoje išvadoje dėl Kalnų parko estrados investicinio projekto pagrįstumo.
 
Kultūros viceministras V. Gasparavičius, išklausius tiek KIC, tiek LNKC bei direkcijos pozicijas, konstatavo, kad nėra finansinių galimybių padidinti Kalnų parko estrados investicijų vertę pagal direkcijos 2021-04-29 prašymą. Taip pat iš S. Liausos išsakytos pozicijos, supranta, kad dainų šventės gali vykti nors rytoj, o dabartiniai Kalnų parko estrados projekto sprendiniai neatliepia dainų švenčių organizatoriaus, LNKC, lūkesčių. Taigi, anot viceministro, iš esmės nėra prasmės skirti papildomo finansavimo, jeigu pagrindinis Kalnų parko estrados naudotojas, LNKC, nesutinka su Kalnų parko estrados sprendiniais. Pagal kultūros viceministrą V. Gasparavičių klausimas dėl Kalnų parko estrados perdavimo LNKC jau yra kitas klausimas, prie kurio būtų galima grįžti vėliau, išsprendus kitų metų investicijų paskirstymą tarp projektų.
 
Užbaigiant pasitarimą, reziumuojant nuspręsta: 1) nedidinti Kalnų parko estrados investicinio projekto vertės nuo 1353 tūkst. Eur iki 3633 tūkst. Eur. pagal 2021-04-29 direkcijos pateiktą prašymą, 2) kitais metais direkcijai Valstybės investicijų programoje numatyti 203 tūkst. Eur kaip lėšas, jeigu tektų atlikti nedidelės apimties patvarkymo darbus (dėl tikslesnio jo panaudojimo – pasitarti vėliau), bei 3) įsigaliojus teisės aktams, kurie reglamentuos naujų investicijų projektų finansavimą, grįžti prie Kalnų parko estrados sprendinių perprojektavimo klausimo.
 
Direkcijos direktorius R. Augustinavičius paprašė Kultūros ministerijos atstovų ne vėliau kaip iki 2021-08-20 oficialiai atsakyti į 2021-04-29 direkcijos prašymą, nes šis atsakymas labai svarbus planuojant tolimesnius veiksmus kitose Kalnų parko teritorijose.