Direkcijos darbuotojai mokės suteikti ne tik pirmąją pagalbą

Atgal

Direkcijos darbuotojai mokės suteikti ne tik pirmąją pagalbą

2021-08-09

Direkcijos darbuotojai, teikiantis mūsų lankytojams pažinimo paslaugas, šiandien atestuoti sveikatos žinių ir įgūdžių srityse. Jie atestuoti pagal privalomos pirmosios pagalbos (PP), higienos įgūdžių bendrąją (HB) ir specialiąją programą (H1). Būti atestuotiems šiose sveikatos žinių srityse privaloma pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 nuostatas visiems švietimo tiekėjams, kurie vykdo asmenų iki 18 metų ugdymą pagal neformaliojo švietimo programas, taip pat ir vaikų poilsio stovyklų darbuotojams. Direkcija rūpinasi ne tik Jūsų smalsumu, bet ir sveikata.