Įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl tolimesnių investicijų į Kalnų parko estrados sutvarkymą

Atgal

Įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl tolimesnių investicijų į Kalnų parko estrados sutvarkymą

2021-07-20

Kalnų parko estradoje lankėsi kultūros viceministrė Daina Urbonavičienė, kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, Lietuvos kultūros nacionalinio centro direktorius Saulius Liausa ir Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas su savo komandomis (kiti dalyviai: Sonata Senkienė, Svetlana Villand, Inga Kriščiūnienė, Leokadija Dabužinskaitė, Irmantas Verenius, Miron Čebatul, Živilė Juraitė). Apsilankymo metu kolegos buvo supažinti su 2021-04-29 pateiktu patikslintu Kalno parko estrados investicijų projektu. Pagal projekto nuostatas, norint iki galo įgyvendinti Kalnų parko techniniame projekte suplanuotus III teritorijos darbus, būtina padidinti finansavimą nuo 1353 iki 3633 tūkst. Eur, t.y. 2280 tūkst. Eur.

Už šią sumą būtų įrengtas Vilniaus pilių lankytojų centras, Kalnų parkui būtinas viešasis tualetas, suformuota stovėjimo aikštelė turistiniams autobusams, įrengtas Kalnų parko estradai būtinas požeminis priešgaisrinis rezervuaras, nutiesti vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, sutvarkyta Kalnų parko estrados šokių aikštelė, jog dainų švenčių dalyviams nereikėtų šokti balose, taip pat sutvarkyti Stalo kalno šiaurės vakarinio atragio šlaitai ir kiti erozijos židiniai (jų nesutvarkius, gali ištikti Gedimino kalno likimas), įdiegtas pilnavertis lauko apšvietimas ir sudėtos vaizdo stebėjimo kameros, kaip anti-vandalinė priemonė.

Lietuvos kultūros nacionalinio centro atstovai išreiškė pageidavimą už Kalnų parko estrados įrengti dainų švenčių dalyviams saugų ir patogų praėjimą šokių aikštelės link, suabejojo galimybe pritaikyti Vilniaus pilių lankytojų centrą dainų švenčių metu kaip persirengimo kambarius, pasiūlė Kalnų parko estradoje esančias UAB „Vilniaus apšvietimas“ priklausančias elektros skydines paslėpti po žeme. Direkcijos direktorius R. Augustinavičius paaiškino, kad tai nėra numatyta Kalnų parko techniniame projekte, todėl, norint įrengti už Kalnų parko estrados dainų švenčių dalyviams saugų ir patogų praėjimą, reikėtų keisti techninį projektą, gauti naują statybos leidimą, o tai pareikalautų ne tik nepamatuotų laiko ir finansinių išteklių, bet ir gali sutrukdyti vykdyti Kalnų parko tiek I, tiek II teritorijos sutvarkymo darbus, kurie finansuojami iš ES investicijų kurie  turi būti baigti iki 2023-10-01.

Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius irgi suabejojo Vilniaus pilių lankytojų centro būtinumu. Vis dėl to, direkcijos direktorius R. Augustinavičius paaiškino, kad toks lankytojų centras yra būtinas norint aktualizuoti rytinę rezervato dalį, nes vakarinė dalis sulaukia daugiausia lankytojų (iki 1 mln. per metus), o Kalnų parko teritorija su savo įspūdinga istorija iki šiol nėra atskleista, taip pat viešoji infrastruktūra reikalinga lankytojų centrui (vandentiekis, nuotekų tinklai) pritrauktų ir potencialius viešojo maitinimo atstovus į šią teritoriją. Be to, lankytojų centras tampriai siejasi su Kalnų parko I ir II teritorijos sutvarkymu, kur bus įrengti pažintiniai takai.

Išklausius visas nuomones, kultūros viceministras V. Gasparavičius pavedė suformuoti Kultūros ministerijos Investicijų skyriui neformalią darbo grupę iš Kultūros ministerijos Investicijų skyriaus, direkcijos, Kultūros infrastruktūros centro ir Lietuvos nacionaliniu kultūros centro atstovų, kuri artimiausiu metu atrinktų iš 2021-04-29 pateikto investicijų projekto svarbiausius darbus, kuriuos reikėtų žūtbūt atlikti iki jubiliejinės Lietuvos dainų šventės, kuri planuojama 2024 metų vasarą. Kitus darbus, greičiausiai, tekų nukelti vėlesniam etapui, nes šiuo metu valstybės investicijų projektams įgyvendinti trūksta lėšų dėl padidėjusio poreikio. Taip pat Kultūros ministerija yra pavedusi Kultūros infrastruktūros centrui įvertinti Kalnų parko estrados investicijų projekto pagrįstumą tiek kainos, tiek sprendinių atžvilgiu bei pateikti savo ekspertinę nuomonę Kultūros ministerijai. Kultūros ministerijos atstovai pažadėjo, kad aukščiau nurodyta neformali darbo grupė bus surinkta, kai tik iš Kultūros infrastruktūros centro gaus Kalnų parko estrados investicinio projekto įvertinimą.

Tarpinstitucinio pasitarimo dalyviai taip pat buvo supažindinti su Kreivosios pilies ir Kreivojo miesto istorija, atminčiai įteikti direkcijos leidiniai.