Direkcijos komandos nariai stiprina savo kompetencijas

Atgal

Direkcijos komandos nariai stiprina savo kompetencijas

2021-07-08

Direkcijos edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė, edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė ir tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stansilovas Patkauskas ne tik supažindina mūsų lankytojus su Vilniaus pilimis, bet ir patys mokosi, jog galėtų sklandžiau ir įdomiau papaskoti, kas slypi Vilniaus pilyse, ką būtų galima išmokti iš praeities, jog nebereikėtų kartoti svetimų klaidų. Visi trys direkcijos komandos nariai sėkmingai baigė pedagoginių - psichologinių žinių kursą. Išlaikė gerai, labai gerai arba puikiai Pedagogikos pagrindų, Pedagoginės psichologijos ir Didaktikos egzaminus. Taigi, jie pagal Švietimo įstatymo 48 str. nuostatas turi teisę vadintis ir būti mokytojais. t.y. ugdyti mokinius pagal Vilniaus pilių švietimo programas.