Dėl Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo pasirašyta rangos darbų sutartis

Atgal

Dėl Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo pasirašyta rangos darbų sutartis

2021-06-16

Pagaliau po beveik metų paieškų (buvo atlikti net keli viešieji pirkimai) 2021-06-16 tarp direkcijos ir UAB "Rekreacinė statyba" pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią planuojama sutvarkyti Kalnų parko rytinę dalį: Bekešo kalną ir jo laiptus, aplinką apie paminklą K. Bekešui, nutiesti laiptus į Altanos kalną, čia sutvarkyti stovinčią betoninę altaną bei perkloti laiptus į Gedimino kapo kalną.

Pagal pasitrašytą sutartį darbus planuojama baigti tarp 2022-11-01 ir 2023-02-01. Darbai finasuojami ES invesiticijų projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti “ lėšomis. Šių darbų gal ir nebūtų, jeigu negu visokeriopa pagalba iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros.