Kalnų parko estradoje baigta tvarkyti metalines konstrukcijas ir suolus

Atgal

Kalnų parko estradoje baigta tvarkyti metalines konstrukcijas ir suolus

2021-05-28

Po atliktų pirminių procedūrų, Kalnų parko estrada atverta lankytojams. Įgyvendinant kultūros srities valstybės investicijų projektą, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija baigė tvarkyti Kalnų parko estrados, talpinančios iki 7100 žiūrovų, metalines konstrukcijas ir suolus. Kol kas tai tik nedidelis darbų etapas iš suplanuotų Kalnų parko estrados sutvarkymo darbų visumos.

Jis įgyvendintas prioritetine tvarka, siekiant Kalnų parko estrados įrengimus nors minimaliai paruošti artėjantiems renginiams: Lietuvos moksleivių dainų šventei bei Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivaliui „Gaudeamus“. Deja, dėl COVID-19 pandemijos, šių metų pavasarį visi šie renginiai buvo perkelti į 2022 metų vasarą.

Pati Kalnų parko estrada įrengta 1955-1976 metais, Vilniaus istorijos lopšyje - Kreivosios pilies prieigose, Kreivajame mieste. Beveik 50 metų Kalnų parko estrados konstrukcijos ir suolai nebuvo sulaukę didesnių tvarkymo darbų. Dalis Kalnų parko estrados suolų buvo sulaužyta, mediniai laiptai išsikraipę, suolų ir tribūnos metalinės konstrukcijos pažeistos korozijos. Visos šios aplinkybės jau iš esmės reikalavo didesnio remonto.

Taigi, teko padirbėti iš peties. Pagal 2019 metais parengtą techninį projektą šiemet buvo baigta sutvarkyti Kalnų parko estrados amfiteatro suolus ir laiptus, įrengiant jų medines dalis iš maumedžio. Jis pasižymi didesniu atsparumu atmosferiniams poveikiams, todėl tikimasi, jog šios medinės konstrukcijos tarnaus ilgiau. Taip pat tiek suolų, tiek laiptų metalinės konstrukcijos padengtos antikorozinėmis priemonėmis, daliai amfiteatro suolų įrengti papildomi atraminiai poliai, kurie turėtų užtikrinti jų mechaninį stabilumą. Žiūrovų patogumui Kalnų parko estrados amfiteatre įrengti laiptų metaliniai turėklai. Medinės konstrukcijos buvo pakeistos maumedžio mediena ir Kalnų parko tribūnoje. Taip pat čia esančios metalinės konstrukcijos irgi padengtos antikorozine danga, sutvarkyti pamatai, laikantys tribūnos metalines konstrukcijas.

Vis dėlto Kalnų parko estradai reikalingi ir kiti sutvarkymo darbai:

  • Būtina sutvarkyti Kalnų parko estrados parterį, įrengiant patogias vietas žmonėms su negalia.
  • Reikėtų sutvarkyti kritulių nuvedimą Kalnų parko estrados pasirodymų aikštelėje, jog tiek dainų švenčių, tiek kitų renginių metu dalyviams nereikėtų šokti ar atlikti pasirodymus balose.
  • Būtina iš esmės atnaujinti Kalnų parko estrados prieigas: sutvarkyti takus, kelią vedantį estrados link, atnaujinti prie Kalnų parko estradą esančias vejas, jas pritaikant masinimams susibūrimams.
  • Reikėtų sutvarkyti Kalnų parko estrados apšvietimą ir lauko elektros tinklus, taip pat čia esančias vėliavų stovus bei taip vadinamo Karigailos kalno prieigas.
  • Būtina sutvarkyti Kreivojo miesto ir pilies, t.y. Stalo kalno ir Dainų slėnio, šlaitus, juos apsaugant nuo galimos erozijos, įrengiant lankytojams skirtą infrastruktūrą.
  • Pažintinėms veikloms vykdyti reikėtų po Kalnų parko estrados tribūna įrengti lengvų konstrukcijų lankytojų centrą, kur vilniečiai ir miesto svečiai galėtų susipažinti su Kreivosios pilies ir Kreivojo miesto istorija, gauti lankymui skirtas būtinąsias paslaugas.

Visiems aukščiau išvardintiems darbams realizuoti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija yra pateikusi patikslintą valstybės investicijų projektą Kultūros ministerijai. Pagal patikslintą investicijų projektą bendra Kalnų parko estrados sutvarkymo darbų vertė siektų apie 3,6 mln. Eur.

Pastaruoju metu direkcija planuoja pradėti tvarkyti ir kitas Kalnų parko dalis. Šiuo metu baigiamos viešųjų pirkimų procedūros dėl Kalnų parko rytinės dalies (Bekešo kalno, Didžiosios Griovos, Altanos kalno, Gedimino kapo kalno) sutvarkymo darbų įsigijimo (jų vertė apie 1,4 mln. Eur). Taip pat laukiama Kultūros ministerijos pritarimo dėl Trijų Kryžių kalno sutvarkymo darbų, padidinant jų vertę nuo 1 iki 1,8 mln. Eur. Visi šie darbai būtų finansuojami Europos Sąjungos investicijų lėšomis atitinkamai pagal priemones „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui" bei „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

Taip pat direkcija kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bei Vilniaus miesto savivaldybės valdomą UAB „Vilniaus apšvietimas“, jog ne vėliau kaip iki šių metų rugsėjo 30 d. būtų sutvarkyti greta Kalnų parko estrados esantys elektros objektai (transformatorinė elektros pastotė, elektros spintos ir pan.) ir nuo šių objektų nuvalyti graffiti piešiniai.

Atlikus visus aukščiau nurodytus darbus iš esmės būtų sutvarkyta ir lankytojams pritaikyta pati didžiausia Vilniaus pilis ir jos miestas, t.y. Vilniaus Kreivoji pilis ir jos Kreivasis miestas.