XVIII Marijos Gimbutienės skaitymuose

Atgal

XVIII Marijos Gimbutienės skaitymuose

2021-05-13

Šiandien Vilniaus pilių rezervato tyrėjo Stanislovo Patkausko ir dokt. Sauliaus Sarcevičiaus pranešimas „2017 m. archeologiniai tyrimai Kalnų parke: kas naujo sužinota apie Kreivąjį miestą?“ skaitomas IV vakare – XVIII Marijos Gimbutienės skaitymuose: https://www.youtube.com/watch?v=R5AaJ54sEkQ.

2016 metais Lietuvos istorijos instituto mokslininkų kolektyvo išleistoje knygoje Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis (autoriai Saulius Sarcevičius, Oksana Valionienė, Virgilijus Pugačiauskas) nagrinėjama Vilniaus Kreivosios pilies-miesto atsiradimo, plėtros bei sunykimo problematika. Joje apžvelgiama istoriografija, aptariami vykusių archeologinių tyrimų duomenys ir pateikiamos įvairios hipotezės. Viena iš hipotezių yra susijusi su pilies-miesto gynybinės sistemos rekonstrukcija, autorių paremta daugiausia pirminio reljefo identifikavimo duomenimis. Lygiai po metų – 2017 m. – Kalnų parke buvo atlikti žvalgomojo pobūdžio archeologiniai tyrimai, kuriems vadovavo dr. Linas Kvizikevičius. Pranešimo tikslas – remiantis šiais tyrimais, išryškinti gautų duomenų koreliaciją su minėtoje knygoje išdėstyta hipoteze apie Vilniaus Kreivojo miesto gynybinės sienos lokalizaciją ir jos chronologiją.