Vilniaus miesto bendrasis planas aptartas gyvai

Atgal

Vilniaus miesto bendrasis planas aptartas gyvai

2021-02-09

Vilniaus miesto savivaldybė, susipažinusi su direkcijos 2021-01-20 pastabomis Vilniaus miesto savivaldybės bendrajam planui, inicijavo šių pastabų „gyvą“ aptarimą nuotoliniu būdu.

2021-02-09 pasitarimo metu dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis, savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ atstovas Mindaugas Grabauskas (plano rengėjas), Aplinkos ministerijos vyresn. patarėja Algė Staniūnaitė – Tonkich, šios ministerijos patarėja Rūta Brazdžiūnienė, Kultūros ministerijos patarėjas Gintaras Džiovėnas bei direkcijos atstovai.

Pasitarimo metu aptartos direkcijos pastabos ir iš esmės sutarta, kad rezervato teritorijoje esančioms funkcinėms zonoms turi būti nustatyta tik viena leistina žemės paskirtis – konservacinė, nes tai imperatyvus įstatymų reikalavimas. Taip pat nediskutuotinos ir rezervato ribos, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2017 metų nutarimu Nr. XIII-977.

Tiek Vilniaus miesto savivaldybė, tiek plano rengėjas sutiko, kad būtina bendrojo plano aiškinamajame rašte papildyti nuostata, kad „Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate galimą veiklą, teritorijų naudojimo reglamentus bei galimas statybos / tvarkybos darbų rūšis ir šių darbų apimtis kaip tvarkymo priemones nustato Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatai ir šio rezervato teritorijų planavimo dokumentai, parengti pagal Saugomų teritorijų įstatymą“.

Trumpai aptartos ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano faktinės klaidos, dėl kurių iš esmės jokių diskusijų nekilo, nes jos akivaizdžios ir turi būti ištaisytos.