Ieškome rangovų, norinčių ir galinčių sutvarkyti Kalnų parko rytinę dalį

Atgal

Ieškome rangovų, norinčių ir galinčių sutvarkyti Kalnų parko rytinę dalį

2021-04-24

Ieškome rangovų, norinčių ir galinčių sutvarkyti Kalnų parko rytinę dalį. Darbai numatyti šiose Vilniaus pilių dalyse: Bekešo kalnas, Didžioji Griova, Altanos kalnas ir Gedimino takas. Pagal parengtą Kalnų parko techninį projektą čia reikėtų įrengti takus, laiptus į čia stūksančius piliakalnius, sutvarkyti Altanos statinį bei įrengti lankymui pritaikytą infrastruktūrą Didžiojoje Griovoje. Planuojamų darbų vertė ne daugiau kaip 1,4 mln. Eurų. Darbai būtų finansuojami, bendradarbiaujant su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pagal ES investicijų priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016. Detalesnę informaciją galima rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-656215.


Tai jau ketvirtas bandymas surasti rangovus Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo darbams. Pirmasis viešasis pirkimas buvo paskelbtas dar 2020 m. rugsėjo 11 d. Suėjus viešųjų pirkimų konkurso terminui, nebuvo gauta ne vieno pasiūlymo, tačiau pačiu konkursu susidomėjo net 9 potencialūs rangovai. Antrą kartą kvietimas dalyvauti rangos darbų viešuosiuose pirkimuose buvo paskelbtas 2020 m. spalio 30 d. Tuokart irgi nebuvo gauta jokių pasiūlymų, nors susidomėjimą pareiškė 7 potencialūs rangovai.


Reaguojant į tai, kad net per du pirkimus neatsirado ne vieno rangovo, norinčio ir galinčio sutvarkyti Kalnų parko rytinę dalį, pasitarus su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, 2020 m. gruodžio 2 d. buvo paskelbtos rinkos konsultacija, siekiant išsiaiškinti, kodėl rangovai neteikia pasiūlymų dėl Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo. Deja, pasibaigus rinkos konsultacijos terminui, nebuvo gauta ne iš vieno rangovo paaiškinimų, ką reikėtų tobulinti viešųjų pirkimų dokumentuose.


Trečią kartą viešieji pirkimai Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo darbams buvo paskelbti 2020 m. kovo 30 d. Prieš tai kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba buvo atlikti „namų darbai“: sumažintos sutvarkymo darbų apimtys, jog šis objektas sudomintų potencialius rangovus. Siekiant efektyviau panaudoti laiką, buvo sutarta, kol Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra aktyvus skelbimas, lygiagrečiai dar antrą kartą viešųjų pirkimų dokumentaciją patikrina Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (pirmą kartą tikrino 2020 m. liepos mėn.). Iš agentūros buvo gautas prašymas nutraukti pirkimą ir patikslinti tam tikras viešųjų pirkimų dokumentų nuostatas, sumažinant kvalifikacinius reikalavimus potencialiems rangovams.


Patikslinus viešųjų pirkimų dokumentų nuostatas pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros pastabas, šiuo metu aktualus ir ketvirtas viešasis pirkimas paskelbtas 2021 m. balandžio 23 d. Tikimės, kad nors šį kartą pavyks rasti rangovą taip būtiniems Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo darbams. Pasiūlymų iš rangovų laukiame iki šių metų gegužės 12 d. Plačiau Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-656215.

Asociatyvinė iliustracija iš Pexels, aut. Ksenia Chernaya.