Kovo 1-ąją dieną prieš 440 metų įsteigtas Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas

Atgal

Kovo 1-ąją dieną prieš 440 metų įsteigtas Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas

2021-03-01

Pradėjus karaliauti Mindaugui, įstatymu dar buvo paprotys. Papročio laikosi visi ir tam nereikia kokio nors paliepimo „iš viršaus“.

Paprotys netenka galios, kai dauguma pradeda jį laikyti labai amoraliu ar labai nenaudingu dalyku.

Valdant Gediminui, įstatymu buvo ne tik paprotys, bet ir kunigaikščio žodis. Valdovas ne tik tvarkė ūkį, organizavo gynybą, bet ir buvo viskam ir visų teisėjas.

Dar jo vaikaičiai, Jogaila ir Vytautas, turėjo „važinėti po kaimus“ ir spręsti bylas, skelbti nuosprendžius ir, grasinant ginklais, atlikti antstolių funkcijas.

Žodžių prie bylos neprisiųsi. Taip valdovai pradėjo teikti raštu išdėstytas „atvejo taisykles“ (privilegijas), o vėliau – net priimti ištisas „elgesio taisykles“ (teisynus, statutus, nuostatus ir t.t.).

1581 metais įsteigtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas. Valdovas nebetenka teisėjo vaidmens, nes būtent šis tribunolas, o ne valdovas, tampa visų (tiksliau - „bajoriškų“) bylų „paskutine instancija“.

Vyriausiasis Tribunolas į Vilnių susirinkdavo praėjus dviem savaitėms po Velykų. Posėdžiauta net 11 savaičių. Vyriausiojo Tribunolo pastatas stovėjo Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje, šalia Pilies vartų.

Prieš beveik 200 metų, prisidengiant keista karine būtinybe vidury miesto įrengti fortą, caro nurodymu Vyriausiojo Tribunolo pastatas nugriautas.

Taip Žemutinė pilis buvo „dezinfekuota“ nuo LDK ženklų ir suformuotas plynas laukas – prieš 80 metų pritaikytas dab. Katedros aikštei.

Šiandien LDK Vyriausiojo Tribunolo pastato kontūrą galima rasti Katedros aikštėje, tarp paminklo Ldk Gediminui ir netoli stovinčio kiosko.

Iliustracija:

1. Pilies vartai ir Tribunolo pastatas, 1835 m. J. Ozemblovskio litografija.

2. Nugriautų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų vieta, Vilniaus katedros rytų fasadas ir Tribunolo pastatas, apie 1808 m. Juozapas Peška.

3. Tribunolo pastatas 1808 metų žemėlapyje.

4. Tribunolo vieta dab. ortografiniame žemėlapyje.