Varpas pabūklo brolis: Vilniaus katedros varpinės kurantai

Atgal

Varpas pabūklo brolis: Vilniaus katedros varpinės kurantai

2021-02-01

Varpas ir pabūklas – vienos šeimos broliai. Abu išlieti. Abu turi vardus. Per karus dažnai varpai buvo paimami pabūklams gaminti. Taikos metais „nurašytos“ patrankos buvo atiduodamos varpams išlieti. Tiek patrankų salvėmis, tiek varpo dūžiais galima pranešti apie artėjantį pavojų, pakviesti susirinkti ar atiduoti pagarbą mirusiems. Ankstyviausia žinia apie varpų gamybą Vilniuje siekia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo laikus, kai kunigaikščio žmonai Julijonai pageidaujant, vokiečių kilmės meistras K. S. Skobeltas cerkvei nuliejo varpą. Po kelių šimtmečių valdovas Žygimantas Augustas įsteigė patrankų liejyklą netoli Vilniaus Žemutinės pilies. Ši teritorija (tarp dab. Vyriausybės rūmų ir Vilniaus katedros) ilgą laiką vadinta Puškarnios priemiesčiu ir čia lieti ne tik pabūklai, bet ir varpai. Turbūt neatsitiktinai XVI amžiuje vienas iš Vilniaus Žemutinės pilies gynybinių bokštų buvo pritaikytas Vilniaus katedros varpinei. Dauguma jos varpų pražuvo per gaisrus ir karus. Iki šių dienų išliko du laikrodžio dūžius skelbiantys varpai (kurantai). Vieną iš jų girdite kasdien, pranešant valandas. Tai meistro Jono Delamarso 1673 metais nulietas varpas. Išlikęs ir valandos ketvirčiams skaičiuoti skirtas mažesnysis varpas. Jis nulietas kito meistro Gustavo Miorko 1754 metais. Švenčių metu varpinėje prabyla ir kiti šeši varpai – naujokai, dovanoti Kelno arkivyskupo Joachimo Meisnerio 2002 metais. Seniausias „lietuviškas“ ir ne muziejuje kabantis varpas yra Semeliškėse. Varpas nulietas 1442 metais ir dedikuotas Vytautui Didžiajam. Ant žalvarinio varpo įspaustas lotyniškas kreipimasis ir pagaminimo data: „[Karaliau], ateik pas mus su taika. 1442 Vieš[paties] metais“. Toks kreipimasis nurodo varpo paskirtį - jis turėjęs skambinti „Viešpaties Angelo“ maldai ir buvo vadinamas „Taikos varpu“. Kur šis varpas kabėjo XV amžiuje nežinoma. Spėjama, kad kur nors Vidurio Lietuvoje arba vienoje iš bažnyčių dab. Baltarusijos teritorijoje. Kitas šios šeimos brolis yra jau medinis – tai skrabalai. Varpų nuotraukos – https://bpmuziejus.lt/