Vilniaus pilių arsenalas: kai patrankos dar turėjo vardus

Atgal

Vilniaus pilių arsenalas: kai patrankos dar turėjo vardus

2021-02-02

Paprastai, negyvi daiktai vardų neturi, išskyrus – laivus, varpus ir pabūklus. Prieš 500 metų Vilniaus pilių arsenale patrankos turėjo tokius vardus kaip „Vitold“, „Augustus“, „Baba“, „Żebrak“ (Elgeta) ir pan. Ant „Vitold“ pabūklo puikavosi toks užrašas: „Esu Vitold, pavadintas Vytauto vardu, griaunu bokštus, pramušu tvirtovių sienas”. Ši patranka svėrė beveik 8,5 tonas. Skirtingais laikais Vilniaus arsenalas buvo ginklų ir amunicijos sandėlis, ginklų kalvė ir specialiai tam pritaikytas gynybinę funkciją atlikęs statinys. Apie to meto Vilniaus pilių arsenalo dydį buvo galima spręsti iš 1560 metų Venecijos pasiuntinio susižavėjimo. Anot jo, čia Žygimantas Augustas turi net 180 sunkiųjų patrankų ir dar daugybę labai išpuoštų mažesnių pabūklų. Paskutiniaisiais Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo metais, Vilniaus pilių arsenale saugotos tik nebenaudojamos patrankos. Kartais iš jų buvo leidžiama nulieti bažnyčių varpus, o artileristai tebesugebėjo iššauti tik saliutus atvykstančių asmenų garbei.