Kalnas irgi gali turėti širdį. Palanga turi Birutės kalną, Vilnius - Gedimino Kapo kalną

Atgal

Kalnas irgi gali turėti širdį. Palanga turi Birutės kalną, Vilnius - Gedimino Kapo kalną

2021-01-26

Kalnas irgi gali turėti širdį.

Palangoje turime Birutės kalną, Vilniuje – Gedimino Kapo kalną.

Negalime nei paneigti, nei patvirtinti, kad čia buvo palaidotas Lietuvos valdovas Gediminas. Toks pats kalnas, vardu Gedimino Kapu, yra ir prie Nemuno, Veliuonoje. Gal visa tai yra labai savo kraštą mylinčių romantikų sukurtas peizažinis mitas? Palemonas – Seredžiuje, Pajauta – Kernavėje, Birutė – Palangoje...

Taip vadinamame Fiurstenhofo plane (1725-1737), Gedimino Kapo kalno vietoje, pavaizduoti 1654 metų maskvėnų įtvirtinimai. Prieš 30 metų atlikti archeologiniai tyrimai (vad. D. Luchtanienė) atskleidė, kad Gedimino Kapo kalno aplinkoje būta to paties laikotarpio masinės kapavietės. Kol kas archeologinių radinių, kurie paliudytų, jog čia galėjo būti Gedimino ar jo laikų kapavietė, neaptikta.

Greičiausiai, Gedimino Kapo kalnas – tai vienas iš ankstyviausių piliakalnių, kuris vėliau tapo sudėtine Vilniaus pilių gynybinės sistemos dalimi.

Kol Vilniaus pilių kalvos carinės ir sovietinės valdžios „įsakymais“ dar nebuvo paverstos parkais, Gedimino Kapas buvo vienas iš įspūdingiausių siluetinių kalnų Vilniaus panoramoje.

Čia jis iškildavo kaip „super milžinkalnis“ ir buvo ne ką mažiau įspūdingesnis negu Romos imperatoriaus Augusto mauzoliejus Romoje, Marso lauke.

Iliustracija:

.... Kairėje – Vilniaus panorama pagal 1600 m. Tomo Makovskio graviūrą su pažymėta spėjama Gedimino Kapo kalno vieta.

.... Dešinėje – fotografija „Paplaujos priemiestis“, aut. Albertas Sveikovskis, 1860-1865, saugoma Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje. Fotografijoje rodykle pažymėtas Gedimino Kapo kalnas.