Vilniau, su gimtadieniu!

Atgal

Vilniau, su gimtadieniu!

2021-01-25

Prieš beveik 700 metų mums reikėjo:

  • M1 Abrams tankų – riterių, ginklanešių ir kalvių;
  • bitkoinų – vietoj kiaušinių arba sidabro lydinių, pirkliai ir amatininkai turėjo sukurti vidaus rinką;
  • inovacijų – reikėjo perstatyti medines pilis į mūrines, javus malti nebe rankomis, o pasitelkus vandens jėgą;
  • pasirūpinti logistika, t.y. ratais, ir tapti šalimi, kuri kuria pridėtinę vertę – ne tik gaudyti sabalus, bet ir iš jų pasiūti kailinius.

Ir visa tai surašyta 1323 m. sausio 25 d. Vilniuje – karališkajame mieste, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui liepus.

„<...> atveriame [mūsų] žemę, valdas ir karalystę kiekvienam geros valios žmogui: kariams (riteriams), ginklanešiams, pirkliams, valstiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams, malūnininkams, smuklininkams, bet kokiems amatininkams. Visiems šiems išvardytiems – kiekvienam pagal jo rangą – norime žemę padalyti. Tie, kurie norėtų atvykti kaip žemdirbiai, dešimt metų tedirba mūsų žemę be mokesčio. Pirkliai teįvažiuoja ir teišvažiuoja be mokesčio bei muito ir laisvai, pašalinus bet kokias kliūtis. Karius ir ginklanešius, jei norėtų pasilikti, aprūpinsiu daiktais ir nuosavybe, kaip dera. Paprasta liaudis tikrai tegu džiaugiasi Rygos miesto pilietine teise, jei, mums pasitarus su išmintingaisiais, nebus tada išrasta geresnės“.

Vilniau, su gimtadieniu!

1323 m. sausio 25 d. laiško fragmentas paimtas iš Gedimino laiškai, tekstus, vertimus bei komentarus parengė S. C. Rowell, Vilnius: Vaga, 2003.
Iliustracija: Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas. Petras Rimša, bareljefo fragmentas, 1923 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.