Kas sieja Kalnų parką su baigtu tvarkyti „parkingu“?

Atgal

Kas sieja Kalnų parką su baigtu tvarkyti „parkingu“?

2020-12-15

Kalnų parkas ir „parkingas“ – tai gyvulių aptvaras. Žodis „parkas“ kilęs iš sen. prancūzų k. žodžio „parc“, kuris reiškia gyvulių aptvarą, savotišką diendaržį tarp ūkinių pastatų.

Jeigu laikytis pirminės žodžio reikšmės, Kalnų parkas – tai labai labai didelis aptvaras skirtas dvikojams žinduoliams išvaikštinti, t.y. žmonėms, o ką tik mūsų sutvarkytas „parkingas“ numatytas jau šių dienų gyvuliams, t.y. automobiliams, laikyti.

Jog šioms „gyvūnijos rūšims“ būtų patogu, padarėme praplatintas „parkavimo“ vietas, kad tiek jauni tevėliai, tiek mūsų senjorai galėtų patogiai išlipti ir įlipti, taip pat, gink Dieve, nepabaidytų šalia stovinčio kokios nors „žirgo“.

Kalnų parko automobilių stovėjimo aikštelė sutvarkyta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 458