Kviečiame tiekėjus į rinkos konsultacijas dėl Kalnų parko

Atgal

Kviečiame tiekėjus į rinkos konsultacijas dėl Kalnų parko

2020-12-04

Direkcija skelbia rinkos konsultaciją dėl Kalnų parkų sutvarkymo. Kviečiame rangovus ir kitas įmones teikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl direkcijai rūpimų klausimų, nes šiemet atlikus net du viešuosius pirkimus Kalnų parko II teritorijai (Didžioji Griova ir jos preigos) iš viso nebuvo gauta pasiūlymų, o Kalnų parko I teritorijai (Trijų Kryžių kalnas) gauti pasiūlymai buvo per brangūs, lyginant su techniniame projekte nustatyta skaičiuojamąja kaina. Kvietimą galite rasti čia.

Iliustracija iš freepik.es/