Atlikta Vilniaus senamiesčio, patenkančio į Vilniaus pilių teritoriją, apžiūra

Atgal

Atlikta Vilniaus senamiesčio, patenkančio į Vilniaus pilių teritoriją, apžiūra

2020-12-03

Vadovaujantis Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV-94, nuostatomis, direkcija atliko Vilniaus senamiesčio, esančio Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje, apžiūrą. Apžiūros metu buvo nustatoma, kokie yra Vilniaus senamiesčio, patenkančio į Vilniaus pilių teritoriją, vertingųjų savybių pokyčiai. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų stebėseną direkcija neatlieka. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas tai atlieka Kultūros paveldo departamentas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Susipažinti su 2020 metų Vilniaus senamiesčio, esančio Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje, apžiūros aktu galite čia.