Sugalvok Bevardžiui vardą!

Atgal

Sugalvok Bevardžiui vardą!

2020-11-17

Senoliai sako: „Atspėk debesies vardą ir jis ežeru nusileis“.

Mes sakome: „Sugalvok Bevardžiui vardą!“.

Vilniaus pilyse, netoli Olandų g., Užupio Respublika glūdomoje, turime didelį, bet bevardį piliakalnį (https://bit.ly/3kHiJhn). Žmogus jį perkasė, dar apstumdė, betrūksta, kad – nukastų.

O koks gali būti gyvenimas be vardo? Taigi, „krikštijam“ kalną, tačiau, tai padaryt jo nepamačius – nepavyks. Aplankykite snaudžiantį milžinkalnį. Vilniaus pilys ir Pasaulinė geografijos žinių savaitė kviečia atrasti šią neatrastą Vilniaus pilių teritorijos vietą.

Siūlykite kalno vardo variantą, kurį keisime į mūsų dovanas – knygas „VILNIAUS PILIŲ KALVOS IR SLĖNIAI“. Siūlymus siųskite nerile.urbonaite@vilniauspilys.lt.