Vakare visus prikaustė istoriko dr. S. C. Rowell mezgamas Kreivosios pilies įvykių audinys

Atgal

Vakare visus prikaustė istoriko dr. S. C. Rowell mezgamas Kreivosios pilies įvykių audinys

2023-09-07

Į dr. Stephen Christopher Rowell paskaitą apie Kreivosios pilies likimą susirinko gausus klausytojų būrys. Prelegentui net nereikėjo jokios vizualinės medžiagos, nes pranešimas buvo pilnas skrupulingo istorinių šaltinių tyrimų duomenų ir jų interpretacijos. Susirinkusieji gaudė kiekvieną šaltiniuose minimą smulkmeną, kiekvieną faktą, nes iš to susiformavo visas kruvinų įvykių, XIV a. pabaigoje vykusių Kreivosios pilies teritorijoje, audinys.