Pradedama rengti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schema

Atgal

Pradedama rengti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schema

2023-09-07

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079, 20.1. punktu, informuojame apie pradėtą rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą - Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus).

Planavimo tikslai yra šie:

  1. nustatyti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau - Rezervatas) ir Rezervato buferinės apsaugos zonos ribas;
  2. nustatyti Rezervato kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo ir neribojamo lankytojų srauto patekimo zonas, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, paveldosaugos reikalavimus, kraštovaizdžio formavimo, pažintinio turizmo infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones;
  3. Rezervato buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą ūkinės veiklos poveikį Rezervatui ir saugančias Rezervato regimąją aplinką (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-04-12 nutarimą Nr. 258 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“).

Planavimo schemos organizatorius - Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, kodas Juridinių asmenų registre - 300038598, T. Kosciuškos g. 30, LT-01100, Vilnius, el. p. info@vilniauspilys.lt, tel. (8~5) 2122662, interneto svetainė: https://www.vilniauspilys.lt/, Facebook paskyra: https://www.facebook.com/VilniusCastles

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus 2023-08-08 įsakymu Nr. VĮ-22 buvo patvirtinta Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) planavimo darbų programa (atsisiųsti .pdf bylą).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsniu, pasiūlymai dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai yra teikiami raštu (pasiūlymo teikimo raštu pavyzdį .docx formatu rasite čia) ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS registracijos Nr. REG293153, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. S-VT-13-23-711) (https://www.tpdris.lt/). Pasiūlymai raštu yra teikiami elektroninio pašto adresu info@vilniauspilys.lt, per informacinę sistemą „E. pristatymas“, paštu arba nustatytu darbo laiku pristatant juos į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos buveinę, adresu T. Kosciuškos g. 30, Vilnius.