Vilniaus Žemutinės pilies paslaptys gestų kalba

Atgal

Vilniaus Žemutinės pilies paslaptys gestų kalba

2023-08-29

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ stovyklautojai leidosi tyrinėti Vilniaus Žemutinės pilies paslaptis. Dalyvaujant gestų kalbos vertėjoms pavyko ne tik išspręsti orientacinio žaidimo užduotis, bet ir išsiaiškinti, kaip valdovai keitė Vilniaus pilių aplinką, prisiminti valdovo Žygimanto Augusto rūmų istorijas.