Kviečiame pateikti pastabas dėl Vyriausybės nutarimo projekto

Atgal

Kviečiame pateikti pastabas dėl Vyriausybės nutarimo projekto

2023-02-21

INFORMUOJAME, KAD YRA PARENGTAS SPRENDIMO DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ PROJEKTAS

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų)

planavimo tikslai yra:

 

  1. Nustatyti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau – Rezervatas) ir Rezervato buferinės apsaugos zonos ribas;
  2. Nustatyti Rezervato kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo ir neribojamo lankytojų srauto patekimo zonas, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, paveldosaugos reikalavimus, kraštovaizdžio formavimo, pažintinio turizmo infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones;
  3. Įvertinus poreikius ir galimybes, Rezervato buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą ūkinės veiklos poveikį Rezervatui ir saugančias Rezervato regimąją aplinką.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus dėl šio projekto galima iki  2023 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt (Reg. Nr. 22-16120(2)). Pasiūlymus dėl planavimo tikslų taip pat galima teikti Kultūros ministerijai (kurioje taip pat galima susipažinti su šiuo projektu ir su juo susijusiais dokumentais) adresu:  J. Basanavičiaus g. 5,   LT-01118 Vilnius arba elektroniniu paštu: dmm@lrkm.lt

Sprendimą „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.