Sudarytas Vilniaus Kreivosios pilies archeologinių tyrimų suvestinis žemėlapis

Atgal

Sudarytas Vilniaus Kreivosios pilies archeologinių tyrimų suvestinis žemėlapis

2023-01-06

Vilniaus Kreivosios pilies (dab. Kalnų parkas) archeologinių tyrimų suvestiniame žemėlapyje pateikiami archeologinių tyrimų, vykdytų nuo 1933 iki 2021 metų dab. Kalnų parke (buv. Vilniaus Kreivojoje pilyje), kartografiniai ir tekstiniai duomenys.

Žemėlapyje paspaudus ant archeologiškai tirtos vietos (jos pažymėtos raudonai), atsidaro lentelė, kurioje galite rasti nuorodą į archeologinių tyrimų ataskaitą, o, jeigu jos nėra, nuorodą į tyrėjo publikuotą straipsnį periodiniame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ (dar žinomas santrumpa kaip ATL) arba kitame leidinyje.

Žemėlapyje taip pat rasite ir rekonstruoto reljefo izohipses. Jos skaitmenizuotos remiantis Oksanos Valionienės darbu „Viduramžių Vilnius. Erdvės evoliucija: (XIII a. vidurys - XVI a. pirmas ketvirtis)“ (Lietuvos istorijos institutas, 2019).

Žemėlapį sudarė ir parengė naršymui Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos mokslinių tyrimų koordinatorius Darius Kontrimas (el. p. darius.kontrimas@vilniauspilys.lt).

Prieiga prie žemėlapio: https://arcg.is/amGPD.