Įvyko pirmasis rezervato patariamosios tarybos posėdis

Atgal

Įvyko pirmasis rezervato patariamosios tarybos posėdis

2022-11-24

2022 m. lapkričio 24 d. įvyko pirmasis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato patariamosios konsultacinės tarybos posėdis. Taryba sudaryta iš penkių narių: dr. Darius Baronas, Selemonas Paltanavičius, dr. Jonas Satkūnas, doc. dr. Gintautas Zabiela, Robertas Zilinskas. Tarybos sudėtį patvirtino Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2022 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. ĮV-638. Patariamoji konsultacinė taryba yra numatyta Saugomų teritorijų įstatymo 27 str. 10 dalyje, jog valstybinių rezervatų svarbiausiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromos patariamosios konsultacinės tarybos, pagal kompetenciją atstovaujamos tam tikrų sričių specialistų. Tarybos darbo reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gegužės 4 d.  įsakymu Nr. ĮV-455. Tarybos sekretoriumi direktoriaus įsakymu paskirtas direkcijos patarėjas Andrius Skorupskas. 

Pirmajame posėdyje tarybos pirmininku išrinktas doc. dr. Gintautas Zabiela, o tarybos pirmininko pavaduotoju dr. Jonas Satkūnas. Posėdžio metu taip pat svarstytas UAB „Bitė Lietuva“ prašymas dėl telekomunikacinės atramos įrengimo Kalnų parko teritorijoje, direkcijos direktorius Renaldas Augustinavičius tarybos nariams pristatė Kalnų parko sutvarkymo darbus, tarybos narys dr. Jonas Satkūnas informavo apie Vilniaus pilių termoerozinio kalvyno įtraukimo į Pasaulio geologinio paveldo vietovių sąrašą eigą. 

Fotografijoje Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato patariamosios konsultacinės tarybos nariai (iš dešinės į kairę): dr. Jonas Satkūnas, dr. Darius Baronas, doc. dr. Gintautas Zabiela, Selemonas Paltanavičius ir Robertas Zilinskas. Dešinėje – tarybos sekretorius, direkcijos patarėjas Andrius Skorupskas.