Vilniaus pilys ir Gediminas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre

Atgal

Vilniaus pilys ir Gediminas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre

2022-10-26

Šiandien Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko festivalis „Kultūrų ratas“ – apie Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų, etninių grupių tradicijas, papročius pasakojo mokiniai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Tautinės tolerancijos puoselėjimas daugiakultūrėje Lietuvos erdvėje – vienas iš prioritetų ugdant jaunuolius pilietiškais ir patriotiškais žmonėmis.

Ta proga, Vilniaus pilių atstovė vaikams pasakojo, kaip Lietuvos kunigaikščiai savo valdymo laikais puoselėjo toleranciją kitoms tautoms. Nuo seno Lietuva garsėjo kaip tolerantiška šalis kitataučiams.

Su vaikais prisiminėme Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškus, rašytus 1323 metais, daugeliui Europos miestų, kaip: Liubekui, Sundui, Brėmanui, Magdeburgui, Kelnui ir kitiems. Šie laiškai parašyti lotynų kalba ir buvo siųsti popiežiui, amatininkams, prekiautojams. Laiškuose Gediminas kviečia atvykti į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę dorus, kilnius riterius, ginklanešius, pirklius, gydytojus, kalvius, batsiuvius, malūnininkus ir kitus amatininkus, dvasininkus čia gyventi ir užsiimti verslais bei išpažinti tikėjimą, melstis savo maldos namuose. Valstiečiai ir prekiautojai net dešimt metų buvo atleidžiami nuo mokesčių.